2. Práce s daty v Autodesk Civil 3D

 

Data jsou nejdůležitějším objektem, se kterým pracujeme. Jsou to informace představující jak stávající stav, tedy zaměření, tak vztahy v dané oblasti, ale i vlastní návrh, jeho popisky, tabulky, další podklady, atd. Při projektování se bez dat neobejdeme a důležitou roli hrají především vstupní data. V této kapitole si ukážeme, s jakými druhy dat a formátů umí Civil pracovat a projdeme si základní postupy pro práci s určitými typy dat.

Díky tomu, že Civil v sobě obsahuje plně produkt Autodesk Map 3D má silné nástroje pro import a export různých druhů geoprostorových dat. I tato problematika je řešena v této kapitole.

 

2.1. Formáty v Autodesk Civil 3D

 

2.1.1. Podporované formáty

Program podporuje standardní formáty všech produktů Autodesk. Projekty je možné ukládat ve formátech .dwg a .dxf. Dále pak jako formáty .dws a .dwt pro uložení výkresových standardů a šablon.

Pro ukládání v .dwg a .dxf jsou podporovány tyto řady produktů firmy Autodesk.

-          AutoCAD 2007

-          AutoCAD 2004­/LT 2004

-          AutoCAD 2000/LT 2000

-          AutoCAD R14/LT 98/LT 97

-          AutoCAD R12/LT2 DXF

Pomocí aplikace Autodesk Civil 3D 2007 lze otevřít všechny výkresy (soubory .dwg a .dwt) vytvořené v předchozích verzích aplikace Autodesk Civil 3D. Pokud výkres vytvořený v předchozí verzi aplikace Autodesk Civil 3D uložíte v aplikaci Autodesk Civil 3D 2007, dojde ke změně formátu objektů a takto uložený soubor již nebude kompatibilní se staršími verzemi programu.

Chcete-li výkresy vytvořené v aplikaci Autodesk Civil 3D 2007 zobrazit ve starších verzích aplikace Autodesk Civil 3D nebo AutoCAD jako grafiku proxy, použijte v aplikaci AutoCAD příkaz Uložit jako. Chcete-li výkresy aplikace Autodesk Civil 3D 2007 upravovat v předchozích verzích aplikace Autodesk Civil 3D, je nutné použít příkazy Export do formátu AutoCAD v nabídce Soubor. Při provedení těchto příkazů budou data všech objektů aplikace Autodesk Civil 3D rozložena do grafických entit aplikace AutoCAD. Nebudou zachovány žádné specifické informace o objektech.

2.1.2. Konkurenční formáty k programu Autodesk Civil 3D

Autodesk Civil 3D umí číst a ukládat - přímo pracovat -  s množstvím konkurenčních typů dat jako jsou formáty .dgn, .SHP, a další uživatelsky rozšířené formáty programů.  Podrobnější informace zmíněny v části Import/export. Funkčnost je zajištěna díky importování Autodesk Map 3D do Civil 3D. 

2.2. Práce s daty z terénních měření – Survey

V Autodesk Civil 3D naleznete nástroje pro shromažďování dat ze zaměření, jejich úpravu a provádění zeměměřičských výpočtů. Tato data uchovává Civil 3D v zeměměřičské databázi, s možností přístupu přes výkresy, které jsou připojeny ke stejné zeměměřičské databázi.

V této zeměměřičské databázi se úhlové hodnoty ukládají v radiánech a délkové hodnoty v metrech. Jednotky výkresu Civil 3D lze použít nezávisle na jednotkách zeměměřičské databáze. Jsou-li objekty výkresu importovány ze zeměměřičské databáze a jednotky výkresu Civil 3D se od souřadnicové zóny liší, objekty se transformují. Veškerá práce s zeměměřičskými daty se provádí v části Survey.

 

 

 

 

2.2.1. Nastavení

Civil 3D umožňuje definovat a spravovat nastavení aplikace Survey:

ù        Databáze předpon obrazců => ovlivňuje zobrazení a vlastnosti zeměměřičských obrazců, které mohou být importovány

ù        Databáze zařízení => definuje chybový model pro konkrétní zeměměřičský nástroj při analýze zeměměřičských dat metodou nejmenších čtverců.

ù        Uživatelské nastavení => nastavení uživatele, výkresu a databáze.

 

2.2.2. Možnosti importu a práce s daty ze zaměření v Civil 3D

ù        Import dat zeměměřičských měření z polního zápisníku do zeměměřičské databáze

ù        Import dat zeměměřičských měření ze souboru LandXML

ù        Ruční zadaní zeměměřičských dat do existující zeměměřičské databáze

ù        Import zeměměřičské sítě do výkresu

ù        Import zeměměřičských obrazců do zeměměřičské databáze

ù        Import zeměměřičských obrazců ze zeměměřičské databáze do výkresu

ù        Provádění operací s geometrií souřadnic, možnost zaznamenání vstupu a výstupu.

ù        Přehrání vstupů zeměměřičských příkazů v režimu reálného času, v režimu pomalého pohybu nebo krok za krokem.

 

2.2.3. Možnosti úprav dat ze zaměření v Civil 3D

Lze provádět úpravy polních dat pomocí metody polygonového pořadu a nejmenších čtverců. Kromě toho lze kreslit a ovládat skici umístěné v polích buď prostřednictvím popisů bodu nebo pomocí příkazů obrazce. K dispozici máte analýzy metodami Kompasu, Pemrlice, Přechodu a Nejmenších čtverců.

 

V aplikaci Survey pracujeme s těmito zeměměřičskými objekty:

ù        Sítě - představuje zeměměřičskou síť nebo polygonový pořad ve výkresu, jsou to importované informace ze zaměření, tedy všechny body měření, směry, atd.

ù        Obrazce - představuje zeměměřičský obrazec ve výkresu, jsou to linie a oblouky mezi zeměměřičskými body (např. osa silnice, hrany budov, vedení IS).

ù        Zeměměřičské body – body zaměření, lze je vložit do Civilu jako Civil body.

 

2.2.4. Zeměměřičské databáze

Zeměměřičská data jsou uložena v databázi nezávisle na výkresu. Po přístupu nebo importu bodů do zeměměřičské databáze lze zeměměřičská data ručně i automaticky vložit do výkresu pro jejich zobrazení a vizualizaci. Vytváření lokálních zeměměřičských databází se provádí v Prostoru nástrojů na kartě Survey. Následně lze databázi povrchů přidat do Projektu. Zeměměřičská databáze obsahuje všechny řídicí body, známé směry, měření, definice polygonových pořadů, obrazce a směrodatné odchylky založené na datech zařízení pro zeměměřičskou databázi.

 

Postup práce se zeměměřičskými daty

ù        Nastavení uživatele Survey

-          v okně Survey klikněte na ikonku  a v dialogovém okně můžete měnit nastavení vzhledu interaktivní grafiky, výchozí hodnoty nastavení zařízení, obrazců, co se má importovat/exportovat, vzhledy jednotlivých objektů, atd.

-          Pokud není zobrazena karta Survey v Prostoru nástrojů, zapnete ji přes menu Survey – Otevřít prostor nástrojů Survey.

 

ù        Vytvoření nové lokální zeměměřičské databáze

-                            v Prostoru nástrojů klepněte na kartě Survey pravým tlačítkem na Databáze Survey a zvolte položku Nová lokální zeměměřičská databáze a zadejte název databáze. Databáze je vytvořena.

 

 

 

 

 

ù        Importování dat ze zaměření do zeměměřičské databáze – polní zápisník

-          ve Vámi vytvořené nové zeměměřičské databázi klikněte pravým tlačítkem na Sítě a zvolte Nový. Nazvěte síť. Byla vytvořena nová síť, po rozkliknutí vidíte, že obsahuje řídící body, neřídící body, směr, nastavení a polygonové pořady. To všechno jsou informace, které se získají z dat zaměření.

-          Nyní klikněte pravým tlačítkem na Vámi vytvořenou síť, zobrazí se Vám nabídka, co všechno lze s danou sítí dělat. Můžete importovat polní zápisník, upravovat ho i exportovat, dále můžete provádět analýzy dat metodou nejmenších čtverců, vkládat data do výkresu, atd.

 

 

2.2.5. Vytvoření polního zápisníku

K převedení dat z přístroje na zaměření do tzv. polního zápisníku slouží datové kolektory. Tyto datové kolektory jsou k dispozici v softwarech jiných výrobců včetně doplňkových nástrojů Trimble Link, Carlson Connect a Leica X-Change, další informace naleznete zde: www.autodesk.com/civil3d-partners .

-                            Vyberte položku Importovat polní zápisník. Zobrazí se Vám okno pro definování umístění polního zápisníku. Formát polního zápisníku se kterým pracuje Civil 3D je *.fbk. Zvolte daný soubor a potvrďte. 

-                            v zobrazeném okně Importovat polní zápisník projděte nastavení hodnot pro import a potvrďte.

-                            Dojde k načtení všech dat, co jsou v polním zápisníku a jejich zobrazení dle stylu, který je nastaven (styly lze změnit v kartě Nastavení v části Survey).

-                            Nyní můžete načtená data upravit, analyzovat a po té vydat do výkresu, což znamená, že s nimi můžete dále pracovat. Např. z bodů zaměření vytvořit Civil body a z nich povrch, atd

 

.

 

 

Vložení bodů ze zaměření do Civil 3D

-          klikněte pravým tlačítkem na Vámi vytvořenou síť v zeměměřičské databází a zvolte Body – Vložit do výkresu. Tímto se body vloží do výkresu do skupiny všechny body a Vy je můžete dále třídit, měnit styly zobrazení, vytvářet z nich povrchy, atd.

 

 

ù        Importování dat ze zaměření do zeměměřičské databáze – LandXML

-                      Na kartě Survey rozbalte knihovnu Zeměměřičské databáze a klepněte pravým tlačítkem na databázi, do které chcete importovat data LandXML a klikněte na položku Importovat Survey LandXML.

-                      V dialogovém okně Zvolit soubor LandXML vyhledejte soubor LandXML, který chcete importovat. Klepněte na příkaz Otevřít.

-                      V okně Importovat Survey LandXML upravte nastavení importu a vyberte zeměměřičská data, která chcete importovat.

 

2.2.6. Možnosti exportu a práce s daty ze zaměření v Civil 3D

ù        Export dat ze zeměměřičské databáze do polního zápisníku

ù        Export dat ze zeměměřičské databáze do souboru LandXML

ù        Exportování dat ze zaměření do zeměměřičské databáze – polní zápisník

Polní zápisník lze exportovat ze sítí a obrazců.

-                      V okně Importovat Survey LandXML upravte nastavení importu a vyberte zeměměřičská data, která chcete importovat.

-                      Rozbalte knihovnu Sítě a klepněte pravým tlačítkem na síť, ze které chcete exportovat data do polního zápisníku. Dále klepněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Obrazce, kterou chcete exportovat do polního zápisníku. Export obrazce do polního zápisníku se provede rozbalením knihovny Obrazce a klepnutím pravým tlačítkem na název obrazce.

-                      Klikněte na položku Exportovat polní zápisník a v dialogovém okně Uložit jako přejděte do složky, ve které chcete mít umístěn soubor polního zápisníku, a zadejte název souboru. Klepněte na příkaz Uložit.

 

ù        Exportování dat ze zaměření do zeměměřičské databáze – LandXML

-          Pravým tlačítkem klikněte na zeměměřičskou databázi a zvolte položku Exportovat Survey LandXML, upravte nastavení exportu a vybere zeměměřičská data, která chcete exportovat.

 

2.2.7. Databáze zařízení

Tato databáze obsahuje jednu nebo více definic zařízení, což jsou hodnoty přiřazené k určitým zeměměřičským nástrojům, jako jsou třeba směrodatné odchylky přiřazené k možnostem měření zařízení.

ù        Vytvoření definice a databáze zařízení

-          V Prostoru nástrojů klepněte na kartě Survey pravým tlačítkem na knihovnu Databáze zařízení a zvolte Nový. Dojde k vytvoření nové databáze zařízení.

-          Klikněte pravým tlačítkem myši na Vámi vytvořenou databází a zvolte Nový. Nyní budete definovat nové zařízení. V okně Nové zařízení zvolte název a další vlastnosti zařízení, jako jednotky, úhle, odchylky, atd. Závisí to na Vámi používaném zařízení.

-                            Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Nové zařízení bylo přidání do databáze. Kdykoliv můžete změnit vlastnosti tohoto zařízení.

-                            Pokud chcete, aby toto zařízení bylo nastaveno jako aktuální, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte Udělat aktuálním.

 

 

2.2.8. Tvorba a správa jednotlivých objektů v síti zeměměřičské databáze

Síť zeměměřičské databáze obsahuje:

ù        Řídící body

ù        Neřídící body – mohou se změnit v řídící

ù        Směry – směry měření

ù        Nastavení – nastavení přístrojů

ù        Polygonové pořady

 

Všechny tyto objekty lze vytvářet, upravovat a spravovat. K nabídce se dostanete přes klinutí pravým tlačítkem myši na daný objekt. Jako příklad uvádíme postup na vytvoření řídících bodů:

 

ù        Vytvoření řídicích bodů

-          Klepněte pravým tlačítkem na knihovnu Řídicí body. Klepnutím na položku Nový, v dialogovém okně zadejte číslo bodu, název bodu, hodnotu X (souřadnici X) nového řídicího bodu, hodnotu Y (souřadnici Y) nového řídicího bodu a lze zadat i výšku (souřadnici Z) nového řídicího bodu. Dále můžete zadat popis řídicího bodu.

-          Volitelně lze zadat zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku bodu, kdy hodnota vlastností X a Y se počítá z hodnoty zadané na tomto řádku. Tato vlastnost není dostupná, není-li k zeměměřičské databázi přiřazena zóna souřadnicového systému.

-          Klepnutím na tlačítko OK vytvořte nový řídicí bod. Nový řídicí bod se zobrazuje v zobrazení seznamu řídicích bodů v Prostoru nástrojů.

 

2.2.9. Možnosti příprav navržených dat pro výstupní měření v Civil 3D

ù        Exportovat zeměměřičská měření a obrazce do polního zápisníku.

ù        Vytvářet Civil body ze zeměměřičské databáze.

ù        Definovat povinné spojnice povrchu z výběru zeměměřičských obrazců

ù        Exportovat zeměměřičská data měření a obrazce s využitím LandXML.

ù        Aktualizace zeměměřičských objektů výkresu ze zeměměřičské databáze.

 

2.2.10. Příprava dat pro vytyčování v terénu

Postup přípravy dat pro vytyčování v terénu je identický s postupem načítání dat ze zaměření do databáze Civil 3D, jen dochází k jednotlivým krokům obráceně:

-          nejdříve svoje návrhy přidejte do databáze obrazců

-          po té exportujte polní zápisník

Tím dojde k vytvoření dat, s kterými umí dále pracovat měřící zařízení v terénu.

 

V této části jsme si popsali základní postupy práce v Survey. Tato aplikace  umí daleko více, ale tento výukový materiál je koncipován jako úvod do problematiky Autodesk Civil 3D, ne pouze Survey. Proto pro další informace o práci v Survey se podívejte do Uživatelské příručky Civil 3D, kapitoly 8-14.

 

2.3. Data pro LandXML a ve formátu SDF

 

V Autodesk Civil 3D je možné využívat i typy dat jakými jsou data pro LandXml a .sdf.

 

2.3.1. LandXML

LandXML = XML je druh informace sloužící pro výměnu dat mezi různými pracovními prostředí, softwary, atd, je to Extensible Markup Language.

    - je to elektronický dokument, který je jednoduchý k vytvoření a sdílení přes web
    - Land = určeno pro stavebnictví, speciální formát dokumentu

Přes LandXML lze převádět body, povrchy, sítě, COGO body, skupiny bodu, osy, podélné řezy, příčné řezy , koridory  =>Civil umí export/import SDF
 

2.3.2.      SDF

SDF = Nový nativní formát produktu Autodesk Map 2007, zkratka SDF znamená -  Spatial Database Format. Soubory SDF vystupují jako souborově založené malé geodatabáze, které umí ukládat více tříd rysů najednou včetně grafických dat i jejich atributů.
Přes program Map, který je součástí Autodesk Civil 3D, můžeme pracovat i s SDF => lze ho naimportovat i do v tomto formátu ukládat data. 
 

2.4. Import a export dat

 

2.4.1. Podporované formáty

Formáty, ve kterých je možno otvírat soubory programem jsou následující - .dwg a .dxf, dále pak soubory standardů .dws a šabon .dwt.

 

Formáty .dwg a .dxf – jsou formáty souborů, ve kterých je standardně umožněno ukládat projekty vytvořené v programech společnosti Autodesk.

 

Formát .dws – je formátem standardů. Chcete-li nastavit standardy pro výkresy je třeba vytvořit soubor definující vlastnosti hladin, kótovacích stylů, typů čar a stylů textu a uložit jej jako soubor standardů s příponou .dws. Podle uspořádání projektu lze vytvořit a k výkresu připojit i více než jeden projektový soubor standardů.

 

2.4.2. Import a export

Z programu je možno exportovat vytvořené projekty do formátů příbuzných programů, určených k projektování. Ale také do jiných verzí AutoCADu. Příkaz Exportovat do aplikace AutoCAD respektují aktuální nastavení zobrazení objektů ve výkresu.

Pro importování a exportování dat vybereme v nabídce Soubor příkazy Import / Export

2.4.3. Import Land Desktop a LandXML dat

Pro import dat z Land desktop a dat LandXML je třeba v nabídce Soubor vybrat příkaz Import.

2.4.3.1. Import Land Desktop

Pomocí příkazu Import dat z aplikace Land Desktop můžete importovat povrchy, popisné klíče, trasy, profily, parcely a vedení potrubí do výkresu aplikace Autodesk Civil 3D z projektu aplikace Autodesk Land Desktop.

Příkaz Import dat z aplikace Land Desktop slouží k importu pouze do aktuálního výkresu. Zatímco aplikace Autodesk Land Desktop používá externí projektové databáze, aplikace Autodesk Civil 3D ukládá všechny objekty ve výkresech a nevyžaduje spojení s projektem.

2.4.3.2. Import LandXML:

Převede data LandXML na objekty Autodesk Civil 3D. Importuje jednotlivé objekty ze souboru LandXML do výkresu aplikace Autodesk Civil 3D pomocí názvu zadaného v souboru LandXML.

 

Jednotlivé objekty používají odpovídající chování při vytváření na základě nastavení příkazu pro objekt, který je importován. Pokud je například Výchozí styl povrchu nastaven na velkou výšku, použijí všechny povrchy importované pomocí této operace styl Velká výška.

 

 

 

2.4.4. Formát .sdf

Jde o formát, ve kterém je možné projekt zpracovávat v programem Autodesk Map 3D a Autodesk MapGuide Enterprise. Data trasy, bodu, parcely a potrubního řadu aplikace Autodesk Civil 3D se převedou na objekty dat s atributy. Soubory SDF ukládají data jako vlastnosti, což znamená, že zacházíte se skutečnými objekty namísto geometrie. Vlastní export se řídí následujícími pravidly.

 

 

Je třeba vybrat cestu a název ukládaného souboru a dále především stanovit souřadnicový systém a srovnávací rovinu pro zachování polohopisných údajů projektu. Projekt je následně exportován do formátu .sdf a připraven pro práci v programu Map 3D.

 

2.4.5. Export bodů

Body načtené pro modelování povrchu lze exportovat následujícím způsobem. V nabídce Body vybereme příkaz Pomůcky – Export.

 

 

V otevřeném dialogovém okně zvolíme formát exportovaných souborů, skupinu bodů, ze které budou exportovány a podmínky exportování souřadnic bodů.

 

 

2.4.6. Export a import dat programu Microstation

Importovat a exportovat data z programu Microstation nám umožňuje nabídka Map a příkaz Export/Import v nabídce Nástroje.

2.4.6.1. Import dat z .dgn

V nabídce Map – Nástroje – Import zvolíme importování do formátu Microstation design - .dgn. Při importu nerozlišujeme mezi jednotlivými verzemi produktu.

Po potvrzení výběru zdrojového souboru v dialogovém okně pro import da z Microstation zvolíme jednotlivé podrobnosti importování. Jedná se o přidělení souřadného systému, dále pak o Možnosti ovladače, které jsou umístěny v dialogovém okně Vstupní nastavení souboru návrhu. Kde definujeme chování referenčních výkresů při importování, postup při zavádění buněk – alternativa k blokům v AutoCADu – a další postupy importu. Po nastavení všech parametrů můžeme výkres importovat.

 

2.4.6.2. Export dat do .dgn

V nabídce Map – Nástroje – Export vybereme formát Microstation design - .dgn, nebo Soubor Microstation V8 - .dgn, dle toho do jakého chceme data exportovat. Dále zadáme název exportovaného souboru.

V otevřeném dialogovém okně pro export dat nastavujeme chování výkresu a jeho složek při exportu. V záložce Výběr nastavujeme způsob výběru exportovaných prvků projektu – Vše/Ručně a filtry výběru. V záložce Data spravujeme jednotlivé objekty pro export a určujeme podmínky jejich výběru. V záložce Možnosti definujeme souřadný systém a hladiny pro export do .dgn.

Vybereme i požadované atributy exportovaných dat. Jde o jednotlivé geometrické vlastnosti objektů.

Po určení všech podmínek exportu lze již data převést do formátu programu Microstation.

Aplikace Autodesk Map 3D exportuje vlastnosti původních objektů bez ohledu na styly mapy, kromě některého textu. Textové entity vytvořené stylizací textu se exportují. Pokud nechcete exportovat textové entity, vypněte před exportem dat veškerou stylizaci textu.

 

2.5. Cvičení

 

2.5.1. Načtení bodů z .txt, roztřídění do skupiny, nastavení stylu skupiny, vytvoření tabulky seznamu bodů, export do .xml.

Podkladem pro toto cvičení je výkres novy_vykres.dwg z adresáře Cviceni1. Dále pak textový soubor body.txt z adresáře Cviceni1.

 

2.5.1.1. Načtení bodů

 1. Otevřete výkres novy_vykres.dwg z Cviceni1.

 

 1.  Zvolte příkaz Body – Vytvořit body.

 

 1. V plovoucím okně vyberte příkaz Importovat body.

 

 

 1. Nastavte formát bodů PXYZD ( oddělováno mezerou ) a vyberte zdrojový soubor body.txt z podkladů pro Cvičení2.

 

 

2.5.1.2. Vytvoření nové skupiny bodů

Cvičení začínáme s novým výkresem.

 

 1. V okně Prospektor pravým tlačítkem na příkazu Skupiny bodů vyvoláme nabídku a vybereme Nový.

 

 1. Zadáme název vytvářené skupiny bodů, styl bodu a popisku, hladinu. Pro styl bodu zvolíme styl Standart pro styl popisku bodu je styl Číslo bodu – Výška – Popis bodu. Název skupiny ponecháme předdefinovaný od programu s přiděleným pořadovým číslem.

 

 

 1. Zvolíme položku Skupiny bodů, vybereme skupinu bodů, ze které novou skupinu vytváříme.

 

 

 1. Vybereme záložku Sestavení dotazu a nastavíme podmínky, za kterých budeme vytvářet novou skupinu bodů. Nastavíme dotaz na Výšku bodu, kde chceme vybrat body s výškou nad 240 m n. m. a menší než 245 m n. m. Pro správný výběr je třeba také nastavit operátor mezi řádky. Z možností AND (a), NOT (ne) OR (nebo) vybereme příkaz AND. To znamená, že hledáme body v intervalu od 240 do 245 m n.m.

 

 

 1. Vytvoříme tabulku seznamu bodů pomocí příkazu z hlavní lišty Body – Přidat tabulky.

 

 

 1. V dialogovém okně nastavíme Styl tabulky jako Číslo – Popis – XYZ, dále vybereme skupinu bodů - _Všechny body a vybereme body z výkresového prostoru, označením požadovaných bodů.

 

           

 

 1. Ve výkresovém prostoru určíme místo vložení tabulky. Která bude v tomto místě vykreslena.

 

 

2.5.1.3. Export bodů do LandXML

Cvičení začínáme s novým výkresem.

 1. V okně Prospektor pravým tlačítkem nad skupinou bodů, kterou chceme exportovat, vyvoláme nabídku, kde vybereme příkaz Exportovat LandXML.

 

 1. Vybereme skupinu určenou pro Export – Skupina bodů 1.

 

 1. Vybereme adresář, kam má být výkres uložen. Výkres uložíme.

 

2.5.2. Import výkresu ve formátu .dgn a jeho export do formátu .dwf

Podkladem pro toto cvičení je výkres podklad.dgn z adresáře Cviceni1. Cvičení začínáme s novým výkresem.

 

 1. Z hlavní nabídky vybereme příkaz Map – Nástroje – Importovat.  Vybereme pro import soubor podklad.dgn z Cviceni1.

 

 1. Před importem v dialogovém okně vybereme k importu všechny hladiny a nevybereme prostorový filtr.

 

 

 1. Potvrzením načteme povrch ve formátu .dgn do programu Autodesk Civil 3D.

 

 

 1. Načtený povrch vyexportujeme do formátu .dwf užitím příkazu Soubor – Export – Export do jiného formátu.  Vybereme ze seznamu formát .dwf a určíme adresář pro uložení.

 

 

 

2.5.3.  Načtení dat ze zaměření, načtení polního zápisníku do výkresu, převedení bodů  do výkresu a vytvoření povrchu.

Podkladem pro toto cvičení je výkres zamereni.fbk. z adresáře Cviceni2.

 

1. Otevřete si nový výkres. Překlikněte si v pracovním prostoru na záložku Survey. Pokud záložka není zobrazena, zvolte v menu Survey Otevřít prostor nástrojů Survey.

 

2. V kartě Survey klikněte pravým tlačítkem myši na Databáze Survey a vyberte Nová lokální zeměměřičská databáze. Nazvěte ji Pokus. Rozbalte tuto databázi a vidíte, že je složena ze sítě, obrazců a zeměměřičských bodů.

 

3. Zkontrolujte nastavení jednotek databáze, klikněte pravým tlačítkem myši na databázi zvolte Upravit nastavení zeměměřičské databáze, zde můžete určit  souřadné systémy, délkové a úhlové jednotky, atd. Jako vzdálenost nastavte mezinárodní stopa a úh el definujte Stupně SMV a nakonec směr nastavte Směrníky.

 

 

4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Sítě a zvolte Nový. Nazvěte síť, např. zaměření. Rozklikněte právě vytvořenou síť, vidíte že obsahem sítě jsou řídící a neřídící body, směry, nastavení a polygonové pořady. To jsou všechno informace, které lze získat ze zaměření.

 

5. Nyní klikněte pravým tlačítkem myši na síť Zaměření a zvolte Importovat polní zápisník.

 

 

6. Z adresáře cvičení vyberte soubor zamereni.fbk z Cviceni2 a vyberte Open. V dialogovém okně Importovat polní zápisník můžete nastavit parametry importu. Vše ponechte tak, jak je a potvrďte stisknutím OK.

 

 

7. Sledujte jak dochází k vykreslování zaměření do výkresu. Výsledkem je neimportování všech řídících bodů, směrů měření a nastavení jednotlivých měření, dále načtení jednotlivých obrazců.

 

8. Projděte si jednotlivé položky. V části obrazce jsou zahnuty všechny obrazce získané zaměřením, např. půdorysy budov, hranice komunikace, atd. Výhodou je to, že pokud máte vytvořený povrch, je možné automaticky vkládat tyto obrazce jako zlomové linie do povrchu (stačí kliknout pravým tlačítkem myši na obrazce a vybrat Vytvořit povinné spojnice.)

 

9. Nyní vložíme zeměměřičské body do Civil 3D, Civil pak s nimi může dále pracovat, třídit je, vytvářet z nich povrchy, atd, tak jak si ukážeme v dalších následujících cvičeních.

 

10. Klikněte pravým tlačítkem myši na Zeměměřičské body a zvolte možnost Body -> Vložit do výkresu. Dojde k vložení všech bodů ze zaměření do databáze Civil 3D, konkrétně do skupiny Všechny body. Nyní můžete pracovat s těmito body, seskupovat je, vytvářet z nich povrchy, atd.