Animace montážních postupů

Autodesk Inventor umožňuje díky existenci vazeb součástí v sestavě nejen vyhodnocování kolizních stavů, ale také animaci montážních postupů. Jedná se o možnost velmi názorné prezentace tvorby sestavy, která je tak popsána nejen z hlediska tradičních metod technického kreslení, ale jako celek dostává zcela jinou vypovídající schopnost vhodnou pro řadu oblastí.

animgif.gif (62015 bytes)

Animace montážních sestav

  • Adaptivní parametrické sestavy jsou vhodným zdrojem informací pro vytvoření názorných montážních animací u složitých sestavení

  • Animované montážní sestavy mohou být efektivně využity pro školení servisních techniků nebo pro školení obsluhy provádějící montáž zařízení

  • Jsou velmi efektním nástrojem pro prezentaci výrobku laické veřejnosti a nemusí být skryty v složitých technických znalostech

  • Animace jsou velmi vhodné pro obchodní účely při prodeji nových výrobků

Autodesk Inventor obsahuje přímo modul, který umožňuje velmi jednoduchou a přehlednou tvorbu animovaných montážních sestav. Modul je aktivován přímo při tvorbě nového výkresu v úvodním dialogu a přesně v duchu obsluhy Inventoru obsahuje několik nástrojů. Výsledný soubor může být uložen přímo ve formátu aplikace, nebo může být vygenerována animace ve formátu *.avi a ta začleněna například do Microsoft PowerPointu. Musíme si ovšem uvědomit, že velikost animace může být i několik desítek MB.

 anim1s.jpg (27000 bytes)

Pro vytvoření animace načtěte příslušný modul a sestavu

anim3s.jpg (27462 bytes)

Nástroje pro manipulaci se součástmi jsou lehce dostupné

Pro vytvoření animované sestavy je nutné mít předem vytvořenu tradiční sestavu v modulu pro tvorbu sestav. Sestava je vytvořena pomocí součástí provázaných vazbami. Postup vytvoření animované sestavy se provádí v několika krocích:

Trajektorie definujeme prostým vytahováním nebo rotací součástí v sestavě pomocí manipulátoru definujícího souřadný systém pro transformace. Jediným problematickým místem při tvorbě animace může být výběr vhodných trajektorií tak, aby výsledná animace byla detailní i přes velké množství součástí. Někdy je proto vhodné rozdělit sestavu na podsestavy a ty animovat samostatně.

anim4s.jpg (26609 bytes)

Po definici trajektorií pohybu součásti lze spustit animaci

anim5s.jpg (30795 bytes)

Případně můžeme vytvořit montážní postup na výkrese

Výsledná animace montážní sestavy může být přímo v modulu pro tvorbu výkresové dokumentace uložena jako samostatný pohled nebo sada pohledů. Ty pak mohou být předány výrobě, jsou součástí výkresové dokumentace nebo slouží pro prezentační účely.