Knihovny normalizovaných součástí

Pro strojírenství i řadu jiných technických oblastí je typické použití různých normalizovaných dílců a součástí. V současné době, kdy se velmi často nový výrobek projektuje jinde, než se vyrábí dostává potřeba maximálního nasazení normalizovaných součástí. Normalizace nejen, že zaručuje rychlou a levnou výměnu, ale také výrazné snížení nákladů. Pro tvorbu technické dokumentace je tedy výrazným přínosem použití knihoven standardizovaných dílů a komponent.

norm0s.jpg (21729 bytes)

Knihovny normálií se instalují samostatně

  • Součástí Autodesk Inventoru je standardně dodávaná knihovna normalizovaných spojovacích součástí podle několika světových norem. Aby bylo možné tuto knihovnu použít je jí nutné předem nainstalovat.

  • Instalace se provádí ze složky Festner Library, který je k dispozici na instalačním CD Autodesk Inventoru 3 a vyšším. Pro správný průběh instalace je nutné mít Inventor předem instalován ji na počítači.

  • Knihovna obsahuje modely parametrických šroubů, matic, podložek, kolíků, atd., které lze jednoduše vkládat přímo do sestavy.

Normalizované součásti jsou standardně umísťovány do knihoven, které využívají plně otevřené architektury modelovacího systému. To znamená, že podle úrovně propracovanosti se nemusí jednat pouze “o mrtvé” součásti, ale mohou být plně začleněny a propojeny s databází, kusovníky nebo jinými komponentami sestavy.

 norm1s.jpg (28297 bytes)

Základní sestava vytvořená vkládáním součástí

norm2s.jpg (25660 bytes)

Knihovnu součástí je nutné odstartovat z nabídky

Množství součástí v knihovně je závislé na propracovanosti celé databáze. Autodesk standardně využívá knihovny Genius, která patří k jedné z nejrozsáhlejších na světě. Autodesk Inventor má integrován v současnosti pouze zlomek věnovaný právě nejdůležitějším spojovacím součástem, které jsou bezesporu ve strojírenství nejpoužívanější. Celá knihovna Genius (je například součástí aplikace Mechanical Desktop Power Pack) obsahuje několik desítek tisíc součástí a zůstává otevřenou otázkou jestli bude portována také na Inventor.

 norm3s.jpg (23492 bytes)

Normálie vybíráme z přehledné databáze

norm4s.jpg (22649 bytes)

Podmínkou pro výběr jsou rozměry normálie

Knihovna je spravováno pomocí přehledné nabídky. Jedná se o dialogový panel zobrazený na obrázcích, který umožňuje výběr součásti postupem typ normy, norma a normálie. Lze tak velmi jednoduše najít libovolnou zahrnutou normálii během chvilky a určit ji pomocí charakteristických rozměrů. Vše je doplněno vizualizací nebo náčrtem normálie.

 norm5s.jpg (28476 bytes)

Normálie se umísťují pomocí 3D vazeb

norm6s.jpg (27486 bytes)

Pro násobné vkládání je lépe využít pole součástí

Normálie jsou v podstatě parametrické modely řízené pomocí tabulkových hodnot proměnných databáze. Jedná se o generovanou geometrii. Z tohoto důvodu není databáze tolik rozsáhlá jak by uživatel předpokládal a obsahuje pouze geometrii typizovaného zástupce, která se modifikuje právě hodnotami z tabulek. Přes to, není vhodné instalovat celou databázi, zbytečně se prodlužuje čas načítání. Doporučujeme tedy zvážit při instalaci databáze, které normálie budete používat.

norm7s.jpg (24656 bytes)

Pole normálií lze případně snadno modifikovat

  • Normálie vkládáme do sestavy pomocí roletové nabídky.

  • Po vložení součásti je nutné provést vlastní “montáž” normálie do sestavy pomocí 3D vazeb, které zaručí správnou polohu součásti v sestavě.

  • Opakující se normálie, je vhodné nevkládat násobně, ale pokud je to možné, využít příkazu pro generování pole součásti. Mnohem snadněji se pak celá sestava modifikuje.

  • Při vkládání některých součástí, například šroubů lze s výhodou použít adaptivních vlastností, které přizpůsobí vzájemnou velikost.

  • Normálie vkládejte až v závěrečné fázi tvorby sestavy.

Vhodným využíváním normalizovaných prvků můžete výrazně urychlit tvorbu složitých sestav, otázkou pouze zůstává vhodná metodika, které může například zcela vypustit normalizované prvky ze sestavy a nahradit je pouze osou a pozicí. Tento aspekt samozřejmě záleží na zvyku a postupech konkrétní firmy nebo podniku.