ActiveX automation

Přehled informací

Příklady

Kódy ke stažení

Obrázky

Možné průchody částí ActiveX Automation

Technologie v kostce