Java

Přehled informací

Příklady

Důležité upozornění!

Následující výklad je pouze teoretický. Nebylo možné vyzkoušet a odladit více příkladů, protože se vyskytla řada chyb nejspíše v převodu (zapouzdření objektů). Třídy Javy byly sice vytvořeny, ale ani ukázkový program přímo od firmy Autodesk nešel spustit. Proto následující kapitoly berte jako informativní, je možné že v budoucnu dojde k některým změnám.

Možné průchody částí Java

Technologie v kostce