Technologie ObjectARX

Přehled informací

Příklady

Testovací kapitoly

Možné průchody částí ObjectARX

Technologie v kostce

Výhody vývojového prostředí ObjectARX

Nevýhody vývojového prostředí ObjectARX

Závěr o technologii

ObjectARX (Object AutoCAD Runtime Extension) je programátorské prostředí pro vývoj kompilovaných aplikací pro AutoCAD. Základem programovací prostředí ObjectARX jsou soubory knihoven tříd, metod a funkcí, které umožňují propojit standardní programovací jazyk C++ s AutoCADem. Pomocí této kombinace je možné vytvořit velice mocnou aplikaci, která těží z obou výše zmiňovaných produktů. Principiálně vychází ObjektARX ze svých předchůdců ARX a ADS.

Aplikace ObjectARX, je zkompilovaná knihovna DLL uložená s koncovkou arx. Aplikace pracuje ve stejném paměťovém a procesovém prostoru jako AutoCAD a pracují přímo s jádrem AutoCADu. ObjectARX aplikace těží z otevřené architektury AutoCADu, včetně přímého přístupu do datových struktur AutoCADu, grafického a geometrického systému AutoCADu a rozšiřují tak třídy a schopnosti AutoCADu.