Výsledný dialogový box pro funkce SObjekty

Přehled informací

Způsob psaní kódu popisujícího dialogový box

Při psaní dialogového boxu budeme vycházet z nákresu dialogu, který nám ukáže jednotlivé vnoření prvků. Nejvyšší úroveň tvoří dialogový prvek dialog následuje rozdělení na orámované řádky (boxed_row). V řádku je poté orámovaný sloupec radio_butonů a druhý orámovaný sloupec s popup nabídkou. Dále pokračujeme obdobným způsobem.

vyber:dialog {
 label = "Ukázkový dialog - zadání parametrů pro kreslení";
 :boxed_row {
  label = "Co se má kreslit";
  :boxed_radio_column {
   label = "Jeden typ výběru";
   :radio_button {
    key = "kruznice";
    label = " Kružnice";
   }
   :radio_button {
    key = "nuhelnik";
    label = " N úhelník";
   }
  }
  :boxed_column {
   key = "vyber_popup";
   label = "Druhý typ výběru";
   :popup_list {
    key = "popup";
    height = 3;
   }
  }
 }
 :boxed_row {
  label = "Nastavení kresleného prvku";
  :boxed_column {
   label = "Kružnice";
   :boxed_row {
    :boxed_column {
     label = "Nastavení středu";
     :edit_box {
      label = "Souřadnice x: ";
      key = "stredkex";
     }
     :edit_box {
      label = "Souřadnice y: ";
      key = "stredkey";
     }
     :edit_box {
      label = "Souřadnice z: ";
      key = "stredkez";
     }
    }
    :button {
     label = "Ruční nastavení";
     key = "kruz_stred_but";
    }
   }
   :row {
    :edit_box {
     label = "Poloměr: ";
     key = "polomerke";
    }
    :slider {
     key = "polomerks";
     min_value = 1;
     max_value = 100;
    }
   }
   :row {
    :edit_box {
     label = "Počet: ";
     key = "pocetke";
    }
    :slider {
     key = "pocetks";
     min_value = 1;
     max_value = 100;
    }
   }
   :row {
    :edit_box {
     label = "Vzdálenost: ";
     key = "vzdalenostke";
    }
    :slider {
     key = "vzdalenostks";
     min_value = 1;
     max_value = 100;
    }
   }
  }
  :boxed_column {
   label = "N úhelník";
   :boxed_row {
    :boxed_column {
     label = "Nastavení středu";
     :edit_box {
      label = "Souřadnice x: ";
      key = "strednex";
     }
     :edit_box {
      label = "Souřadnice y: ";
      key = "stredney";
     }
     :edit_box {
      label = "Souřadnice z: ";
      key = "strednez";
     }
    }
    :button {
     label = "Ruční nastavení";
     key = "nuhel_stred_but";
    }
   }
   :row {
    :edit_box {
     label = "Počet vrcholů: ";
     key = "pocvrcholune";
    }
    :slider {
     key = "pocvrcholuns";
     min_value = 3;
     max_value = 100;
    }
   }
   :row {
    :edit_box {
     label = "Poloměr: ";
     key = "polomerne";
    }
    :slider {
     key = "polomerns";
     min_value = 3;
     max_value = 100;
    }
   }
   :row {
    :edit_box {
     label = "Počet n-úheln.:";
     key = "pocetne";
    }
    :slider {
     key = "pocetns";
     min_value = 1;
     max_value = 100;
    }
   }
   :row {
    :edit_box {
     label = "Vzdálenost: ";
     key = "vzdalenostne";
    }
    :slider {
     key = "vzdalenostns";
     min_value = 1;
     max_value = 100;
    }
   }
  }
 }
 ok_cancel;
}

Zdrojový kód dialogového boxu je možné nahráv v souboru Vyber.dcl. Po nahrání (nebo napsání) zdrojového kódu si můžete vyzkoušet zkontrolovat kód a správnost zobrazení jednotlivých dialogových prvků. Postup kontroly.

Kontrola kódu a náhled na napsaný dialogový box

IDE Visual LISP obsahuje nástroje umožňující zobrazit náhled na výsledný dialogový box i bez volání obslužných funkcí z programu používající dialog. Postup zobrazení náhledu na dialogový box je následující:

POZNÁMKA: Při zobrazení náhledu dialogu předá Visual LISP řízení AutoCADu, ten zobrazí v případě syntaktických chyb jedno nebo více oken s chybovým hlášením.