Postup při návrhu dialogového boxu

Při návrhu dialogového boxu (okna) je výhodné, stejně jako u každého návrhu uživatelského rozhraní, dialogový panel si nejprve rozvrhnout (nakreslit) nanečisto na papír. Při rozkreslování dialogového boxu si dávejte pozor zvláště na vnoření jednotlivých prvků dialogového boxu. Rozkreslené vnoření jednotlivých prvků Vás totiž povede při psaní kódu popisujícího dialogový box. V našem příkladě by měl výsledný dialog vypadat přibližně jako na obrázku:

Z obrázku dialogového boxu je patrná hierarchická struktura jednotlivých prvků dialogu:

Úroveň 1:        - jméno dialogového panelu
                 - "Ukázkový dialog - zadání parametrů pro kreslení"
 Úroveň 2:       - oblast - "Co mám kreslit"
  Úroveň 3:      - oblast - "Jeden typ výběru"
   Úroveň 4:     - radio button - "Kružnice"
   Úroveň 4:     - radio button - "N úhelník"
  Úroveň 3:      - oblast - "Druhý typ výběru"
   Úroveň 4:     - popup list
 Úroveň 2:       - oblast - "Nastavení kresleného prvku"
  Úroveň 3:      - oblast - "Kružnice"
   Úroveň 4:     - oblast bez označení
    Úroveň 5:    - oblast - "Nastavení středu"
    Úroveň 5:    - tlačítko - "Ruční nastavení"
     Úroveň 6:   - jednotlivé editovací políčka souřadnic středu
   Úroveň 4:     - jednotlivá editovací políčka nastavení kružnice
  Úroveň 3:      - oblast - "N úhelník"
   Úroveň 4:     - oblast bez označení
    Úroveň 5:    - oblast - "Nastavení středu"
    Úroveň 5:    - tlačítko - "Ruční nastavení"
     Úroveň 6:   - jednotlivé editovací políčka souřadnic středu
   Úroveň 4:     - jednotlivá editovací políčka nastavení n úhelníku
 Úroveň 2:       - tlačítka - "OK"  a "Cancel"

Kód dialogového boxu můžeme psát přímo v editoru Visual LISP.

Vlastní struktura souboru s popisem dialogového boxu je obdobná jako výše uvedený popis - jedná se o stromovou strukturu.