Podpůrné funkce

Podpůrné funkce neboli pomůcky jsou funkce s několikanásobným použitím. Jedná se zejména o funkce převodní, zaokrouhlovací apod. V našem programu použijeme pouze jednu podpůrnou funkci - zaokr_string().

Funkce zaokr_string() zaokrouhluje (převádí) řetězec reprezentující reálné číslo, na řetězec reprezentující číslo celé.

(defun zaokr_string (string)
       ;;; funkce pro převod řetězce reprezentujícího reálné číslo
       ;;; na řetězec reprezentující celé číslo
 (setq str (atoi string))
       ;;; převede řetězec reprezentujícího reálné číslo na celé číslo
 (setq string (vl-princ-to-string str))
       ;;; převede číslo na řetězec reprezentující celé číslo
)

Funkce je volána s jedním parametrem (typu řetězec). Parametr řetězec reprezentuje reálné číslo, které má být převedeno na celé číslo. Toto celé číslo je následně převedeno opět na řetězec reprezentující celé číslo. Jelikož je opětovný převod poslední vyhodnocenou hodnotou ve funkci zaokr_string(), je tato hodnota zároveň návratovou hodnotou funkce.

Rychlé testování funkce zaokr_string

Při psaní rozsáhlých programů se často dostanete do situace, že budete potřebovat rychle otestovat kód funkce. Nejjednodušší postup pro otestování pomůcky je následující: