Příprava na psaní kódu funkce

Přehled informací

Hlavní body funkce (aplikace)

Nejprve, před zahájením psaní funkce si musíme stanovit hlavní body programu. Vycházejme pro jednoduchost z předpokladu, že budeme nejprve vytvářet aplikací, do které se budou zadávat data z příkazového řádku, dialogový panel přidáme později.

Pro aplikaci, která nepoužívá dialogových boxů je nutné uvažovat následující hlavní body programu:

Pro aplikaci, která používá dialogové boxy k zadání hodnot od uživatele musíme brát v potaz ještě následující tři body:

Zjištění tvaru příkazů AutoCADu

Dalším důležitým úkolem, společným pro výše uvedené body, je vyzkoušení a napsání posloupnosti příkazů, které se musí spustit při kreslení kružnice nebo n-úhelníku. Jedná se zejména o počet a typ parametrů a "entrů", které uživatel při manuálním zadávání příkazu musí vykonat. V případě naší funkce se jedná o následující sekvence příkazů:

Příkaz: _circle enter
  Střed (x y z) enter - souřadnice středu
  Rádius/diametr

R enter - výběr poloměru

  číslo enter - zadání poloměru
   
Příkaz: _polygon enter
  Počet stran číslo >4 enter - počet stran
  Střed (x y z) enter - souřadnice středu
  Vepsaný/Opsaný O enter - vepsaný do kružnice
  Poloměr vepsané kružnice číslo enter - zadání poloměru

Tím máme připraveny veškeré informace potřebné pro vytvoření funkce.