Historie AutoLISPu

Programovací jazyk AutoLISP vznikl z programovacího jazyku LISP (vznikl okolo roku 1960 - McCarthy). Volba LISPu jako základ pro programovací jazyk AutoCADu nebyla náhodná. LISP je totiž jazyk jednoduchý na naučení, vyhovovala i jeho struktura - seznam. Dalším charakteristickým prvkem je velká volnost v používání datových typů. Na druhé straně jazyk LISP (ale i AutoLISP) vyniká nebývalým množstvím používaných závorek.

První verzí AutoCADu, do které byl programovací jazyk AutoLISP implementován byla verze 2.1 (r. 1980). Od této doby až do verze R14.01 je součástí AutoCADu pouze interpretr. AutoLISP postrádá jakékoliv vývojové prostředí. Tvorba programů je sice jednoduchá a nenáročná (k vytvoření programu stačí libovolný ASCII editor textu - např. notepad a AutoCAD), ale v rozsáhlejších programech dochází k snadné tvorbě chyb (díky velkému množství závorek).

V této době vzniká i řada aplikací (profesních nástaveb) založených na základě AutoLISPu. Uveďme například profesní nástavby (RekonCAD, FairyCAD a další).

Nepřítomnost vývojového prostředí využívá řada třetích výrobců, kteří vytváří speciální prostředí pro tvorbu programů v AutoLISPu. Například firma Basis Software, od poloviny roku dodává prostředí Vital LISP. Prostředí poskytuje editor, základní ladící nástroje a kompilátor kódu. Vital LISP přidává do AutoLISPu i některé nové funkce. Největší nevýhodou tohoto prostředí však byla skutečnost, že prostředí Vital LISP se muselo dokupovat.

Díky příznivým ohlasům na vývojová prostředí (Vital LISP a další) se firma Autodesk rozhodla o implementaci vlastního vývojového prostředí Visual LISP. První verze Visual LISPu byla uvedena s AutoCADem R14.01. Ve verzi R14 bylo možné Visual LISP stáhnout na stránkách Autodesku jako zkušební verzi, případně ji bylo možné dokoupit (přibližně za 100 $). Verze Visual LISPu dodávaná s R14.01 však měla spoustu chyb, neobsahovala kompletní sadu funkcí.

V poslední verzi AutoCADu R2000 je Visual LISP již integrovanou součástí. IDE integrované vývojové prostředí Visual LISP obsahuje kompilátor, debugger a ostatní nástroje pro zvýšení produktivity. Prostředí je pojmenováno podle souboru rozšiřující funkcí AutoLISPu - nazývané Visual LISP. V této verzi je již Visual LISP plnohodnotnou pomůckou a rozšířením, funkce jsou kompletní, bezchybně fungující.