Nastavení vlastností výkresu

Produkt: AutoCAD 2004
Datum: 05.01.2004

Stáhnout VBA projekt (5 KByte)

Ukázková funkce SetDWGprops ilustruje použití souhrnných i uživatelských vlastností výkresu AutoCADu ve VBA (viz též příkaz _DWGPROPS). Funkce nastavuje informační pole vlastnosti 'Autor' na aktuální hodnotu přihlašovacího jména (login name). Ve vlastnostech výkresu jsou navíc doplněna (a aktualizována) pole PLATFORM, COMPUTER a SERIAL, které obsahují aktualizované informace o platformě (OS), názvu počítače a sériovém čísle AutoCADu použitých pro poslední editaci a uložení daného výkresu. Funkci lze například automaticky volat při otevření výkresu a zajistit tak automatické ukládání doplňujících informací do každého upravovaného výkresu.

Takto uložené vlastnosti výkresu lze zobrazovat u .DWG souborů v Průzkumníku Windows nebo podle nich vyhledávat v systému pro správu dokumentů iPROJECT

Pro přenesení VBA kódu funkce si pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zkopírujte si tento jednoduchý kód (nebo si otevřete přiložený projekt .DVB):


Sub SetDWGprops()

 ThisDrawing.SummaryInfo.Author = ThisDrawing.GetVariable("LOGINNAME")
 Call setCustVal("PLATFORM", ThisDrawing.GetVariable("PLATFORM"))
 Call setCustVal("COMPUTER", Environ("ComputerName"))
 Call setCustVal("SERIAL", ThisDrawing.GetVariable("_PKSER"))

End Sub

'Set custom property value
Sub setCustVal(key, val)

 Dim custVal As String
   
 Set oSumm = ThisDrawing.SummaryInfo
 On Error Resume Next
  oSumm.GetCustomByKey key, custVal
 On Error GoTo 0
 
 If custVal = "" Then
  oSumm.AddCustomInfo key, val
 Else
  oSumm.SetCustomByKey key, val
 End If

End Sub

Podobně lze nastavovat další standardní vlastnosti - Revize, Předmět, atd. či přidávat další uživatelská pole.

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném AutoCADu stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker zvolte SetDWGprops. Pro automatické spuštění lze využít např. příkaz APLČTI (_APPLOAD) a příkaz -VBARUN.


Copyright © 2004 CAD Studio