Export rozvinuté součásti do DWG

Produkt: Inventor 9
Datum: 27.10.2004

Stáhnout VBA projekt (4 KByte)

Objekt DataIO v objektovém modelu Inventoru umožňuje snadno exportovat rozvinutý tvar plechové součásti do formátu DWG nebo DXF. Při tomto exportu lze navíc určit některé parametry formátů a hladiny. Můžete tak zapsat rozvinutý tvar součásti (.IPT) do formátu DXF nebo DWG pro zpracování např. v pálicím stroji.

Nejprve připravte samotný VBA kód funkce. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento kód - popř. načtěte předpřipravený projekt ExportDWG.ivb (viz výše):

Public Sub ExportDWG()
  ' Získat aktivní dokument, musí to být součást, rozvinutý tvar
  Dim invDoc As Inventor.Document
  Set invDoc = ThisApplication.ActiveDocument

  ' Jméno dokumentu
  Dim sFileName As String
  sFileName = invDoc.DisplayName
  sFileName = Left(sFileName, Len(sFileName) - 4) 'bez .IPT

  ' Vytvořit objekt DataIO
  Dim oDataIO As DataIO
  Set oDataIO = invDoc.ComponentDefinition.DataIO
 
  ' Parametry definující formát výstupního souboru DWG nebo DXF
  Dim sParam As String
  sParam = "FLAT PATTERN DWG?AcadVersion=2000&BendLayer=OHYBY"
  'dostupné formáty: AcadVersion = "2005","2004","2002", "2000", "R14", "R13", "R12" (R12 jen pro DXF)
  'možné parametry TangentLayer a BendLayer; příklady:
  ' "FLAT PATTERN DWG?AcadVersion=2000"
  ' "FLAT PATTERN DWG?AcadVersion=R14"
  ' "FLAT PATTERN DWG?AcadVersion=R13&TangentLayer=myTangLayer"
  ' "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R14&BendLayer=myBendLayer"

 
  ' Vytvořit výstupní DWG nebo DXF soubor v adresáři C:\TEMP
  Dim sDWGFileName As String
  sDWGFileName = "c:\temp\" & sFileName & ".dwg"
  oDataIO.WriteDataToFile sParam, sDWGFileName

End Sub

Proměnná sParam určuje výstupní formát pomocí řídícího řetezce podobného URL adrese. Při volbě formátu DXF je potřeba upravit i příponu výstupního souboru.

Tento kód si můžeme uložit např. do projektového souboru .IVB.

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném Inventoru, v dokumentu rozvinuté součásti, stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker zvolte ExportDWG.


Copyright © 2004 CAD Studio a.s.