Přidání masky ke kótovacím textům

Produkt: AutoCAD 2005/2006/2007
Datum: 27.04.2006

Stáhnout VBA projekt (5 KByte)

Ukázková funkce DimMask ukazuje práci s tabulkami a vlastnostmi objektů zahrnutých v anonymním bloku (kótě). Funkce vyhledáho všechny bloky kót ve výkresu, v těchto blocích vyhledá všechny texty (kótovací texty) a těmto textům nastaví (popř. zruší) vlastnost "BackgroundFill" (masku pozadí). Po spuštění této funkce doporučujeme provést příkaz AutoCADu TEXTNAHORU (_TEXTTOFRONT), aby se texty kót dostaly "nad" linie v pozadí a maska se mohla uplatnit.

Funkci lze použít pro zvýšení čitelnosti kót výkresu.

Pro přenesení VBA kódu funkce si pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zkopírujte si tento jednoduchý kód (nebo si otevřete přiložený projekt .DVB):


Public Sub DimMask()

 Dim Blk As AcadBlock
 Dim Ent As AcadEntity
 
 For Each Blk In ThisDrawing.Blocks
   If InStr(1, Blk.Name, "*D") <> 0 Then
     For Each Ent In Blk
       If Ent.ObjectName = "AcDbMText" Then
          Ent.BackgroundFill = True 'hodnota False masky vypne
       End If
     Next Ent
   End If
 Next Blk
 ThisDrawing.Regen acAllViewports

End Sub

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném AutoCADu stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker zvolte DimMask. Pro automatické spuštění lze využít např. příkaz APLČTI (_APPLOAD) a příkaz -VBARUN.


Copyright © 2006 CAD Studio a.s.