Změna formátu výkresového listu Inventoru

Produkt: Inventor 2010
Datum: 1.6.2009

Stáhnout VBA projekt (3 KByte)

Toto jednoduché makro zkontroluje formát aktuálního výkresového listu a pokud neodpovídá požadovanému formátu a orientaci (přednastavena A4 na výšku), nastaví tento formát. Před nastavením předchází kontrola, zda je aktivním dokumentem výkres Inventoru (IDW nebo DWG). Makro si můžete přiřadit na uživatelskou ikonku nebo klávesovou zkratku. Můžete si rovněž připravit více verzí tohoto makra pro různé formáty a přiřadit je různým klávesovým zkratkám.

Nejprve připravte samotný VBA kód funkce. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento kód - popř. načtěte předpřipravený projekt ListFormat.ivb (viz výše):

Sub ListFormat()
 Dim oDoc As Inventor.Document
 'get active document:
 Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
 If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
 With oDoc.ActiveSheet
 'check size and orientation
  If (.Size <> kA4DrawingSheetSize) Or _
   (.Orientation <> kPortraitPageOrientation) Then
  .Size = kA4DrawingSheetSize ' other: kA3DrawingSheetSize ...
  .Orientation = kPortraitPageOrientation ' other: kLandscapePageOrientation
  End If
 End With
 End If
End Sub

Tento kód si můžeme uložit např. do projektového souboru .IVB.

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném Inventoru, v dokumentu výkresu, stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker (projekt ListFormat) zvolte funkci ListFormat. Aktuální list bude změněn na požadovaný formát (A4).


Copyright © 2009 CAD Studio a.s.