Jak editovat výzvy atributů v existujícím bloku?

Produkt: AutoCAD 2000i
Datum: 03.04.2001

Stáhnout VBA projekt (7 KByte)

Před vyřešením problému pomocí VBA (šel by samozřejmě vyřešit i jinak, např. příkazem REFEDIT), si alespon stručně shrneme známá fakta:

Řešení problému by tedy mohlo být následující:

Pro výběr bloku použijeme metodu GetEntity objektu AcadUtility:

  ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt, "Vyberte blok: "

Je dobré testovat, zda-li při výběru nedošlo k nějaké chybě. K tomu použijeme globální objekt Err a na začátku kódu použijeme výraz On Error Resume Next, který zajistí, že při výskytu chybu bude program pokračovat dál:

  On Error Resume Next
  ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt, "Vyberte blok: "
  If Err <> 0 Then
    Exit Sub
  End If

Také bychom měli otestovat, zda-li uživatel skutečně vybral námi požadovanou entitu. Objekt AcadEntity obsahuje vlastnost ObjectName, pomocí pomocí které zjistíme název třídy objektu. Tento název třídy můžeme otestovat a tak zjistit, jakého typu je námi vybraná entita:

  If StrComp(ent.ObjectName, "AcDbBlockReference", vbTextCompare) <> 0 Then
    MsgBox "Vybraná entita není blok !"
    Exit Sub
  End If

Jak ale získat objekt typu AcadBlockReference, když metoda GetEntity vrací objekt typu AcadEntity? Jednoduše si pomůžeme přiřazením, neměli bychom však zapomenout otestovat, zda-li výsledný objekt není prázdný. K tomu použijeme test Is Nothing:

  Set blkref = ent
  If blkref Is Nothing Then
    MsgBox "Nelze získat blok !"
    Exit Sub
  End If

Pomocí netody Name objektu AcadBlockReference zjistíme název bloku, který použijeme pro získání objektu AcadBlock z tabulky AcadBlocks:

  Set definice_bloku = ThisDrawing.Blocks.Item(název_bloku)
  If Err <> 0 Then
    MsgBox "Blok nebyl nalezen!"
  Exit Sub

Funkci Item použijeme také pro přístup k jednotlivým definicím atributů. Ty jsou součástí objektu AcadBlock:

  For i = 0 To blkdef.Count - 1
    Set entita = blkdef.Item(i)
    If Err <> 0 Then
      Exit Sub
    End If
    If StrComp(ent.ObjectName, "AcDbAttributeDefinition", vbTextCompare) = 0 Then
      'definice atributu byla nalezena
      ...
      ...
      End If
    End If
  Next i
End Sub

Výsledný kód funkce by mohl vypadat například takto. Doplnili jsme ještě možnost ponechání původní výzvy tak, že na výzvu GetString lze odpovědět prázdným vstupem (klávesa Enter):

Sub EditAttribPrompts()
  Dim obj As Object
  Dim blkdef As AcadBlock
  Dim blkref As AcadBlockReference
  Dim ent As AcadEntity
  Dim pt As Variant
  
  On Error Resume Next
  ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt, "Vyberte blok: "
  If Err <> 0 Then
    Exit Sub
  End If
  Set ent = obj
  If StrComp(ent.ObjectName, "AcDbBlockReference", vbTextCompare) <> 0 Then
    MsgBox "Vybraná entita není blok !"
    Exit Sub
  End If
  Set blkref = ent
  If blkref Is Nothing Then
    MsgBox "Nelze získat blok !"
    Exit Sub
  End If
  Set blkdef = ThisDrawing.Blocks.Item(blkref.Name)
  If Err <> 0 Then
    MsgBox "Blok nebyl nalezen!"
    Exit Sub
  End If
  For i = 0 To blkdef.Count - 1
    Set ent = blkdef.Item(i)
    If Err <> 0 Then
      Exit Sub
    End If
    If StrComp(ent.ObjectName, "AcDbAttributeDefinition", vbTextCompare) = 0 Then
      Dim msg As String
      Dim newPrompt As String
      
      msg = "Nová výzva [" & ent.PromptString & "]: "
      newPrompt = ThisDrawing.Utility.GetString(1, msg)
      If (newPrompt <> "") Then
        ent.PromptString = newPrompt
      End If
    End If
  Next i
End Sub

Copyright © 2001 CAD Studio s.r.o.