Přidání VBA funkce do nabídky

Produkt: AutoCAD 2002
Datum: 25.03.2002

Stáhnout VBA projekt (2 KByte)

V AutoCADu chybí funkce Návrat k uložené verzi, která se může hodit pokud u rozpracovaného uloženého výkresu uděláte nějakou chybu a vracení se pomocí Undo by bylo zdlouhavé. Ukážeme si, jak takovouto funkci přidat do nabídky.

Nejprve připravím samotný VBA kód funkce. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento jednoduchý kód - jde pouze o zjištění jména výkresu, jeho bezpodmínečné zavření a znovuotevření:

Sub Navrat()
 JmVykresu = ThisDrawing.FullName
 ThisDrawing.Close (False)
 AcadApplication.Documents.Open JmVykresu
End Sub

Pozor, kód bude pracovat pouze při nastavení systémové proměnné SDI na 0.

Tento kód si můžeme uložit např. do .DVB souboru Navrat.DVB. Aby byla funkce k dispozici ve všech sezeních AutoCADu, přidejme soubor NAVRAT.DVB do sady "Při spuštění" (Startup Suite) - viž příkaz APLČTI (_APPLOAD).

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci z nabídky. Do nástrojového panelu nebo do roletové nabídky (úpravou ACAD.MNS) přidejte položku (nazvěte ji např. "Návrat k uloženému" nebo "Revert to saved"), která bude volat:

_-VBARUN Navrat
nebo
(command "_VBARUN" "Navrat")

Copyright © 2002 CAD Studio s.r.o.