Zjištění rozsahu souřadnic okna výkresu

Produkt: AutoCAD 2002/2004
Datum: 20.05.2003

Stáhnout VBA projekt (5 KByte)

V některých uživatelských aplikacích AutoCADu může být potřeba pracovat s rozsahem souřadnic zobrazovaných v právě aktuálním okně (např. modelového prostoru). Následující funkce slouží právě ke zjištění souřadnic levého dolního a pravého horního rohu okna výkresu.

Pro přenesení VBA kódu funkce si pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zkopírujte si tento jednoduchý kód (nebo si otevřete přiložený projekt .DVB):

  Dim llCorner As Variant
  Dim urCorner As Variant

Sub GetViewExtents()

  Dim pdHeight As Double
  Dim pdWidth As Double
  Dim pvCtr As Variant
  Dim pvScreenSize As Variant
  Dim pdMin(2) As Double
  Dim pdMax(2) As Double
   
  'Center Point of the View
  pvCtr = ThisDrawing.GetVariable("VIEWCTR")
  pvCtr = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(pvCtr, acUCS, acDisplayDCS, 0)
  'Screen resolution
  pvScreenSize = ThisDrawing.GetVariable("SCREENSIZE")
  'Screen Height
  pdHeight = ThisDrawing.GetVariable("VIEWSIZE")
  'Screen Width
  pdWidth = pdHeight * (pvScreenSize(0) / pvScreenSize(1))
  'lower left
  pdMin(0) = pvCtr(0) - (pdWidth / 2)
  pdMin(1) = pvCtr(1) - (pdHeight / 2)
  'upper right
  pdMax(0) = pvCtr(0) + (pdWidth / 2)
  pdMax(1) = pvCtr(1) + (pdHeight / 2)
  
  'Set LL and UR window corner
  llCorner = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(pdMin, acDisplayDCS, acWorld, 0)
  urCorner = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(pdMax, acDisplayDCS, acWorld, 0)

 'Draw an informative Line
 'ThisDrawing.ModelSpace.AddLine llCorner, urCorner

End Sub

Rutinu GetViewExtents nyní můžete použít pro zjištění rozsahu okna (v globálních souřadnicích). Oba rohové body budou naplněny do proměnných llCorner a urCorner (typu Variant). Odkomentováním posledního řádku si můžete nechat nakreslit informativní úsečku přes diagonálu okna.


Copyright © 2003 CAD Studio