Automatické ukládání souborů Inventoru

Produkt: Inventor 6/7
Datum: 9.03.2003

VBA rozhraní Inventoru podporuje události a časové funkce. Pomocí nich lze vytvořit jednoduché makro, které zajistí pravidelné ukládání otevřeného dokumentu (funkce AutoSave). Uvedený příklad neřešení automatické spuštění funkce ani ošetření speciálních případů a chyb při ukládání.

Nejprve připravte samotný VBA kód makra. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento kód:

  
  Do
    LastTime = Timer
    Do
      DoEvents
    'Save every 10 minutes (600 seconds)
    Loop Until Timer > (LastTime + 600)
    On Error Resume Next
    ThisApplication.ActiveDocument.Save 
  Loop

Makro je aktivní ihned po spuštění.


Copyright © 2003 CAD Studio a.s.