Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit a další produkty Autodesk
 - od firmy Arkance Systems [www.cadforum.cz slaví 20 let]
CZ | SK | EN | DE
Přihlášení
či registrace
  právě nás čte: 5555

CAD tip CAD tip # 11287:

   
Otázka CAD 
 %  platforma  kategorie 
Q - otázka

Operace s čísly uvnitř výkresových textů a atributů - NumInText.

A - odpověď Pomocí aplikace NumInText můžete provádět operace s čísly uvedenými ve výkresových textech nebo v atributech bloků AutoCADu. A to buď se samostatnými čistě číselnými texty, nebo i s čísly obsaženými v delších textech. Čísla lze zaokrouhlovat (i na mezihodnoty, např. kroky 0.5), přičítat (či odečítat) k nim konstantní hodnotu, násobit (či dělit) je konstantní hodnotou, doplňovat je zleva či zprava na fixní počet cifer, odřezávat vyšší řády, doplňovat předponu a příponu, nebo čísla v textech mazat. Funkce si poradí i s čísly kombinovanými s řídicími znaky v MTextech.

Typicky můžete všechna vybraná čísla zvětšit (inkrementovat) o jedničku.

Aplikaci CADstudio NumInText si stáhněte ze stránky Download, načtěte ji pomocí APLČTI a napište příkaz NumInText. Po výběru textů se aplikace dotáže na požadovanou operaci nebo provedení nastavení (Setup). V nastavení můžete určit které texty zpracovat (maska), zda mohou být desetinná čísla oddělena místo tečky i čárkou, zda se mají zpracovávat i celá čísla nebo jen desetinná, zda doplňovat pravostranné nuly (plný počet des.míst) či zachovat levostranné nuly, zda se při aritmetických operacích má zachovat původní počet desetinných míst nebo číslo zaokrouhlovat, a zda případně zpracovávat jen čísla v určitém zadaném intervalu hodnot (např. -9.9 až +9.9), nebo jen v určitých atributech (lze je zadat maskou nebo ukázáním), nebo zda se vyhýbat číslům v řídicích znacích MTextu.

Součet, součin...

Volby - parametry

Pro zpracování jsou k dispozici operace:

 • Přičtení (Add) - k číslům v textech výkresu přičtete (nebo záporným číslem odečtete) zadanou hodnotu, konstantu
 • Násobení (Multiply) - čísla v textech vynásobíte (zadáním hodnoty 1/x vydělíte) zadanou hodnotou - např. převodním koeficientem rozměrových jednotek
 • Zaokrouhlení (Round) - zadáváte počet požadovaných desetinných míst pro zaokrouhlení reálných čísel v textech (0=celé číslo, záporně zadaný počet znamená vyšší řády - '-2'=100). Volby Stepped, Up a Down umožňují určit krok zaokrouhlení (např. 0.25, 0.5 nebo 100) a počet deset.míst - zaokrouhlovat lze aritmeticky, vždy nahoru nebo vždy dolů.
 • Pevný počet cifer (FixLength) - doplní číslo (zleva) nevýznamnými nulami na zadaný celkový počet cifer, při záporném zadání počtu cifer doplňuje číslo zprava (pravostrannými desetinnými nulami)
 • Odříznutí (LeftCut) - odřízne vyšší řády čísla, např. zadáním "100" odřízne tisíce a vyšší řády
 • Předpona (Pfix) - doplní předponu nebo příponu textu - např. fyzikální jednotky
 • Minimum - změní čísla na zadané minimum (jsou-li menší)
 • Maximum - změní čísla na zadané maximum (jsou-li větší)
 • Uživatelská operace - můžete nadefinovat vlastní funkci pro zpracování čísel - NumInTextUser(n)
 • Oddělovač (Separator) - umožňuje nahradit aktuální desetinný oddělovač jiným - např. čárkou "," či mezerou " ".
 • Vymazání (Delete) - čísla v textech vymažete nebo nahradíte zadaným řetězcem, buď jedním řetězcem na celé číslo nebo znakem nahrazujícím každou číslici

Pomocí LISP proměnných lze přednastavit parametry aplikace (nastavitelné v Setup):

(setq _numintextDoComma T) ; uvažuj i deset.čárku
(setq _numintextDoInts T) ; zpracuj i celá čísla, jinak se ignorují - důležité!
(setq _numintextDecimals 2) ; impl. počet deset.míst
(setq _numintextNoKeepDP T) ; pro operace nezachovej pův.počet des.míst
(setq _numintextTagMask "A*") ; maska štítku atributu
(setq _numintextRoundMode "Stepped") ; zaokrouhlovací mód
(setq _numintextSafeMText T) ; vyhýbat se kódům MTextu
(setq _numintextNoTrail0 T) ; nepřidávat pravostranné nuly
(setq _numintextNoLead0 T) ; nezachovávat levostranné nuly
(setq _numintextPrefix "") ; prefix
(setq _numintextPostfix "") ; suffix
(setq _numintextDPsep "") ; nebo "STATION"
(setq _numintextNoClipboard T) ; nepoužívat Schránku pro reporty

Většina funkcí aplikace NumInText je k dispozici volně, některé funkce jsou aktivní až po aktivaci. Aktivační kód si mohou zákazníci CAD Studia vygenerovat zdarma na Helpdesku (Licence > LISP aplikace).

Více informací na NumInText homepage.

Viz též utilita RoundT.

ACAD
100% *  CAD 
31.1.2017    4265×   FAQ  
atribut blok licence lisp proměnná text výkres
 
Související CAD produkty:
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·

Zpět   Všechny další tipyPomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems.
Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky: CAD Fórum - diskuze, tipy, bloky a utility
CAD:    OS:    Kateg: 
Text:  FAQ   


Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost.
Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů.
Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení.
Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
TOPlist