Nápověda k vyhledávání   

Pomocí formuláře pro vyhledávání můžete prohledávat databázi CAD tipů a triků podle několika kritérií. Zadáte-li více kritérií najednou, budou vybrány příspěvky splňující všechny zadané podmínky (vazba AND).

Pole [CAD] umožňuje omezit vyhledávání tipů na určitý softwarový produkt nebo verzi. Většina tipů pro AutoCAD je platná i pro související produkty - Mechanical Desktop, Map, LT, apod. Nenajdete-li tedy radu pod podmínkou např. Map, hledejte i AutoCAD, nebo nepodmiňujte hledání typem CAD produktu. Většina tipů pro starší verzi produktu platí i pro verze novější. Pokud ponecháte volbu "-vše-", budou prohledávány tipy ke všem CAD programům, volba "AutoCAD" vyhledá tipy ke všem verzím AutoCADu.

Pole [OS] umožňuje vybírat tipy závislé pouze na konkrétním operačním systému. Pozor, řada tipů je nezávislá na OS, takže nemá tento parametr uveden. Doporučujeme nepoužívat (ponechat "-vše-").

Volbou pole [Kateg] lze vypsat jen tipy spadající do určité kategorie tipů (CAD produkty, plotry, HP produkty).

V poli [Text] můžete zadat hledaný text. Budou vypsány tipy obsahující zadaná slova (oddělená mezerami). Jsou vypsány nejprve příspěvky obsahující co nejvíce zadaných slov (řetězců), jsou podporovány náhradní znaky '*' a '?' (např. zkuste hledat: 'jak*jak*jak*jak*jak'). V textu nejsou podporovány logické operátory (OR je implicitní, vazba AND se projeví vyšší pozicí ve výsledcích) ani náhradní znaky +/-. Sousloví "uzavřené v uvozovkách" je hledáno doslova. Slovo uvozené znakem '+' (např. "+oblouk") má při hledání vyšší váhu. Obecná slova mají menší váhu. Je ignorována velikost znaků (malá=VELKÁ). Pokud není zadaný text nalezen, můžete se pokusit jej zkrátit nebo použít jiný mluvnický pád či jednotné/množné číslo. Při hledání používejte v textu háčky/čárky (v kódování Windows). Hledaná slova jsou v textu zvýrazněna.

Volbou [FAQ] omezíte hledání jen na "často kladené dotazy" (nedoporučujeme kombinovat s jinými podmínkami).

Při zobrazení většího množství tipů se můžete tlačítky Další a Předchozí (dole) pohybovat mezi jednotlivými stránkami.

Neočekávejte zde prosím odpověď na všechny otázky života, vesmíru a vůbec :)