Zobrazit plnou verzi příspěvku: Aktualizace Inventor 2017.2.1

Vladimír Michl
07.10.2016, 16:56

Uživatelé Autodesk Inventoru R2 (subscription release) si mohou stáhnout aktualizaci "R2.1" nebo-li "2017.2.1", která řeší opravy několika chyb. Update 2.1 stahujte zde nebo pomocí Desktop App.Přehled oprav: 126630: Změna prvku sestavy způsobí v součásti rozvržení příznak změny. 142304: Rozhraní API nevybere profil náčrtu u metody SelectEvents. 140884: Pracovní bod 3D náčrtu se vytvoří v nesprávném umístění. 141022: Text v korejském písmu „Gulim“ je při uložení do souboru DWG aplikace AutoCAD posunutý. 144893: Při kliknutí na tlačítko Zadat před náhledem dokončení výpočtu není nová hodnota potvrzena. 148397: Dialog Značka svaru zamrzne na místě poznámky svaru u možností Svařenec i Výkres. 146062: Sloupce se po aktualizaci tabulky revizí mění a neodpovídají nastavení stylu. 125667: Při přidávání výskytu pouzdra je výkon zpomalený. 152443: Při převodu mezi součástí a plechem se vytvoří duplicitní parametry plechu. 140397: Pohled řezu neúčastnické součásti se zobrazuje chybně. 140555: Soubory vytvořené pomocí starší šablony není možné otevřít nebo migrovat. 138190: Export rozpisky do souboru XLS již neuchovává nadbytečné nuly. 141442: Kóta výkresu se po přidání rozvinu do rodiny iSoučásti ztratí. 146808: Velikost zobrazení a velikost zeleného ohraničujícího kvádru se u velkých sestav neshodují. 131399: Byl zvýšen výkon vytváření výkresových pohledů. 137357: Thajský text se v systému Windows 10 při použití písma Arial nezobrazuje správně.