Zobrazit plnou verzi příspěvku: Aktualizace Inventor 2019.4.3 a 2018.3.8 a 17.4.12

Vladimír Michl
11.11.2019, 18:00
Byly vydány dvě aktualizace pro Autodesk Inventor - Update 2019.4.3 a Update 2018.3.8. Ke stažení jsou na Autodesk Account nebo přes Desktop App.Update 2019.4.3 opravuje problém s ikonkami v Obsahovém centru po aktualizaci Windows 10 a další menší chyby.Opravy 2019.4.3Add-Ins - Content Center
Resolved issue where Content Center category icons would go missing after installing Windows 10 update KB4517389. INVGEN-34445


Add-Ins - Tube and Pipe
Resolved an issue where Enter Angle command is not shown in context menu for Tube and Pipe. INVGEN-34287


Assemblies - Derived-Shrinkwrap
Improved stability when updating Derived Part file. INVGEN-34460


Assemblies - Substitute
Resolved an issue where Hole Patching "All" option does not retain Representation View in Derived Assembly. INVGEN-33866


Assemblies - Weldments
Resolved an issue where after running a weldbead report the weldment
assembly would no longer have a volume override in the physical
properties dialog. INVGEN-34458


Drawings - Annotations
Resolved an issue where dragging a weld symbol resulted in unexpected behavior. INVGEN-29625


Drawings - Annotations - Balloon
Improved performance of call-out symbols (balloons) when drawing is
opened with Defer Updates option or is disconnected with the model. INVGEN-34448


Drawings - Views
Resolved issue with the drawing view scale changing unexpectedly
when editing, and the scale factor was not listed in the preset value. INVGEN-33861


Resolved issue where drawing files displayed differently when opened in Inventor 2014 and Inventor 2018 or later. INVGEN-33863


Resolved issue causing a performance issue with updating a drawing in R2019. INVGEN-34365


Parts - 2D Sketch
Region Properties are now calculated accurately. INVGEN-23249


Translators - DWG-DXF
Improved material indexing when importing DWG file as DXF. INVGEN-34398


UI - Browser
Improved stability for UI Browser calls in API. INVGEN-33919


Opravy 2018.3.8


Sestavy – odvozený obal
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci souboru odvozené součásti. (INVGEN-34244)Vladimír Michl
11.11.2019, 22:49
Tak ještě sem patří Update 2017.4.12 - ikonky v Obsahovém centru opravují všechny tři:Inventor 2017.4.12 Update:INVGEN-34447: Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po instalaci aktualizace KB4517389 systému Windows 10 ztratily ikony kategorií Obsahového centra.INVGEN-30799: Byl vyřešen problém, kvůli kterému se při použití možnosti „Vše“ u záplaty díry nezachoval v odvozené sestavě pohled reprezentace.INVGEN-20955: Byl vylepšen výkon při zobrazování symbolů popisků (pozic), když je výkres otevřen s použitím možnosti Odložit aktualizace nebo je odpojen od modelu.