Zobrazit plnou verzi příspěvku: Autodesk Academia Fórum 2004

Vladimír Michl
18.10.2004, 08:33
přeposíláme na žádost organizátorů:
Vážení kolegové,přeji Vám pěkný den, dovoluji si Vás informovat o konání výroční akademické konference
AUTODESK ACADEMIA FÓRUM 2004.
On-line přihlášku a veškeré informace najdete na
http://www.c-agency.cz/projekty/autodesk/aaf2004/

V letošním roce společnost AUTODESK spolu s Autodesk Academia komisí vytýčila novou strategii ve vzdělávání, viz např.:
http://www.c-agency.cz/novinky/cad/autodesk-academia.html

jejímž cílem je mj. je vytváření rozvojových partnerství, aliancí, clusterů atp. s průmyslovými podniky a státní sférou.

Proto si dovoluji vyzvat ty z Vás, kteří máte sílu a ochotu podílet se na formování této komunity, přijďte se přesvědčit na Autodesk Academia Fórum 2004, že v nekomerční státní školské sféře máte významného kreativního partnera pro uskutečňování strategických cílů Vaší organizace nejen v národním ale i v mezinárodním měřítku.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte a kontaktujte nás.

Vlastimil Bejček
bejcek@c-agency.cz