Zobrazit plnou verzi příspěvku: Čelní ozubené kolo s šikmými zuby - zobrazení

MarkLukas
01.03.2014, 14:37

Dobrý den,ve škole jsme dostali za úkol zpracovat výkres čelního ozubeného kola v CADu. Po vygenerování čelního ozubeného kola (dále OK) v sestavě, jsem provedl dodatečné úpravy podle fyzického originálu OK (vybrání, díry pro přírubu apod.) a chtěl udělat výkres podle norem technického kreslení (zjednodušené zobrazení - potlačení zubů, zobrazení rozetč. kružnice) a zde jsem narazil na problém, přes který se nemůžu dostat - po vytvoření hlavové kružnice(obr. 1), jsem chtěl přes příkaz Vysunout "vyplnit" prostor mezi zuby, které jsou šikmé pod úhlem 15°, jenže se mi vysune sice tvar, který jsem vybral, ale přímo (pod úhlem 0°; obr. 2), já potřebuji vysouvat pod úhlem 15°, aby se z OK stal pro potřeby výkresu "virtuální" válec. Lze toto nějak vyřešit, nebo budu muset začít znovu, nahrazením OK válcem + moje následné úpravy výše?(V Inventoru 2013 jsem ještě nováčkem, tak vás prosím o shovívavost při případném špatném použití termínů.)Děkuji vám za odpovědi.  

Pavel Žáček
05.03.2014, 13:32

Jestli chcete, aby zuby prostě zmizely, udělejte vysunutí mezikruží mezi hlavovou a patní kružnicí. Proč se snažíte vyplňovat mezery mezi zuby?Pokud máte zadáno udělat VÝKRES kola a navíc přesně podle norem technického kreslení, není nejlepší cesta udělat si nejdříve model kola i se zuby. Pak budete vždycky narážet na problém zobrazování zubů. Buďto si připravte model bez zubů nebo tvořte rovnou výkres. Nebo se domluvte s vyučujícím, aby toleroval mírnou odchylku od normy, která je už dnes přežitá.