Zobrazit plnou verzi příspěvku: Cestovní mapy vývoje CAD produktů - roadmaps

CAD Studio Blog RSS
30.04.2020, 09:30
Většina producentů softwaru úzkostlivě tají funkce, na kterých pracuje jejich vývojové oddělení a novinky jsou jako překvapení odhalovány až při slavnostním uvedení nové verze. Ale zvětšuje se podíl cloudových aplikací, u nichž "nová verze" je něco, co může být snadno nasazováno třeba každý den. Rostou i nové nástroje a možnosti (a přínosy) zapojení uživatelů do zpětné vazby ohledně dalšíhoViz pokračování...