Zobrazit plnou verzi příspěvku: Dynamický bloko - viditelnost nových entit

Petr75
20.03.2019, 14:01
Mám v dynamickém bloku stavy viditelnosti. Pokud v něm nakreslím nové entity, tak jsou viditelné jen v aktuální nastavené viditelnosti. Ale většinou chci, aby nové entity byly vidět ve všech stavech viditelnosti.Je nějaká proměnná, která přepíná stav viditelnosti u nových entit? Hledal jsem, ale nic jsem nenašel.

Vladimír Michl
20.03.2019, 14:21

Proměnná ne, ale můžete si viditelnost přepnout v ribbon panelu Viditelnost. Viz též příbuzný tip 12171.

Petr75
20.03.2019, 15:51
Bohužel uvedený tip neřeší můj problém. Musím nakreslené entity vybrat a pak jim nastavit viditelnost pro všechny stavy, což už dělám.