Zobrazit plnou verzi příspěvku: FB: RTS a BIMDAY 2021 Ve dnech 12. a 13. října 2021 proběhla konfer

CAD Studio Facebook
18.10.2021, 12:48
RTS a BIMDAY 2021 Ve dnech 12. a 13. října 2021 proběhla konference BIM DAY. V rámci praktických workshopů představila společnost RTS ve spolupráci s CAD Studio - Arkance Systems oceňování informačních modelů pomocí systému RTS BIM. Ukázali jsme jak využít negrafické informace modelu a klasifikační systém pro sestavení oceněného soupisu konstrukcí s následným propojením do položkového rozpočtu. Součástí prezentace bylo představení společných plánů do budoucna jako je například ocenění objemových studií nebo propojení databází RTS a Arkance Systems.Viz pokračování...