Zobrazit plnou verzi příspěvku: Feature Rename

Kubíček
29.09.2011, 11:18
Ve výukovém pásmu č. 25: Feature Rename - automatické pojmenovávání prvků se s výhodou používá několikanásobně jednoho náčrtu. Možnost tohoto vícenásobného využívání  se má někde povolit. Zatím marně hledám, kde to je u Inventoru 2011. Díky

Cheff
29.09.2011, 11:40
Nemyslíte "sdílet náčrt" - pravé tlačítko ve stromu u daného náčrtu (pokud "zmizí do prvku")

Kubíček
29.09.2011, 11:53
Náčrt po prvním vysunutí zmizí do prvku a po použití tohoto tlačítka se dají dělat další otvory, vysunutí a pod (viz. odkaz http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-Inventoru/video/FeatureRename.html ).

Cheff
29.09.2011, 14:13
Podívejte se na 18tou vteřinu. Co jsem to teď shlédl, tak k mému překvapení jen "zviditelnil" náčrt (pravým tlačítkem nad náčrtem ve stromu cca 17tá vteřina (během 18té) vidíte celé menu, kde je i "sdílet náčrt", kterým to jde zapnout "ručně" - on jej jen zviditelnil a pak rovnou přešel na tvorbu dalšího prvku (tím se náčrt stal "sdílený" automaticky)

Kubíček
04.10.2011, 09:36
Díky. Máte postřeh.