Zobrazit plnou verzi příspěvku: HDR Light Studio implementováno do Autodesk Showcase Professional 2013

CAD.cz RSS
28.01.2013, 14:31
Uživatelé produktu Autodesk Showcase Professional 2013 mohou nyní využívat HDR Light Studio 4 pro vytváření a editaci HDRI map, osvětlení scén s nastavením odrazů, a to v realistickém provedení a v reálném čase. HDR Live pak umožňuje okamžité aktualizace. Integrace produktu vznikala za úzké spolupráce obou firem. HDRI mapy lze vytvářet podle potřeby a vyzkoušet si různá osvětlení scén, případně lze nahrát již existující HDRI mapy a nastavit si podle potřeby osvit, barvu a sytost, případně nějaká světla přidat. Viz pokračování...