Zobrazit plnou verzi příspěvku: Hotfixy pro Vault

Vladimír Michl
19.10.2016, 15:47

Vychází první hotfix pro Autodesk Vault 2017 a hotfix 9 pro Vault 2015. Viz Desktop App a viz https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/downloads/caas/downloads/content/vault-201701-hotfix.html?v=2017 Přehled oprav pro Vault 2017: Client: Cannot edit or update Inventor file property which has a name that matches an internal Inventor property ID. "Next revision is unavailable" error message when performing an Item update. When using Copy Design on fink (file), the file structure missing. Client grid performance improvement when using the expand all command. Configure button cropped in the Change Orders tab in the Vault Settings dialog. Vault client closes when opening or renaming a DWG file. "There are no mappable properties" error when mapping properties from a DWG file with 3D objects. Vault client does not display the correct property mappings. Vault client closes after license screen due to unrecognized system language. "External component has thrown an exception" error when performing a Copy Design on AutoCAD DWG files. Unable to map Block Attributes in AutoCAD DWG files.Server: Performance improvement with long running SQL queries. Autoloader: Autoloader 2017 for Vault Professional closes while clicking the right mouse button in the blank space during the Map Vault Folders step. AutoCAD Add-In: AutoCAD closes during check-in process when creating visualization file. "An existing connection was forcibly closed by the remote host" error when checking in AutoCAD DWG files.Inventor Add-In: Only DWFx visualization file created during check-in of Inventor drawings. Inventor iProperty expressions lost after performing a Copy Design.Microsoft Excel: Unable to close Microsoft Excel files when Vault add-in for Excel is installed.Thin Client: Unable to download a 4gb or high file from the Thin Client. Unabe to create an Update Visualization job in Thin Client when logged in with Read Only Access.  Přehled oprav pro Vault 2015: Byla provedena aktualizace licencování, která brání předchozím verzím v použití více než jedné licence při připojení k serveru Autodesk Data Management Server 2017.Při odesílání odkazu na dokument (Soubor > Odeslat > Odeslat odkaz...) z umístění serveru AVFS nebylo možné otevřít adresu URL. Chybová zpráva: Server Error in '/AutodeskDM/Services' Application. The resource cannot be found. (Chyba aplikace serveru /AutodeskDM/Services. Prostředek nelze nalézt.)POZNÁMKA: Tato aktualizace vyžaduje úpravu souboru Web.Config. Viz pokyny k instalaci.Byl zvýšen výkon databáze při provádění:získání a vydávání u velmi velkých sestav,získání a vydávání u sestav, které odkazují na široce odkazované podřazené soubory,načítání vlastností.