Zobrazit plnou verzi příspěvku: Měřítko

Dodo
20.10.2005, 21:59
Je to asi hodně základní otázka, ale fakt to nemužu najít. Jak změním měřítko, aby se mi nezměnili hodnoty kot? díky

PepaR
20.10.2005, 23:32
Doporučuji si nadefinovat vice stylu kot, ktere si pojmenujete dle meritka a kterym ve vlastnostech stylu - záložka "Prizpusobit" zadate Pouzit celkove meritko kot a např. pro 1:50 to bude 50. Jinak velikost kot ridi promena DIMSCALE.
 
S pozdravem
PepaR

Dodo
21.10.2005, 00:11
Díky moc za radu, sice to bylo neco jiného, zvětšila se mi pouze výška textu, ale v záložce "primarni jednotky" je FAKTOR JEDNOTEK, ten přepíšu příslušným poměrem a účel to splní. Ale tohle přeci není standartní postup, musí existovat mnohem jednodušší řešení...
každopádně dík

Mrázek
21.10.2005, 08:02
Jde o to, zda potřebujete změnit měřítko celého výkresu (pak postupujte dle rady PepyR) nebo jen části (tvorba detailu). Druhý případ ACAD přímo nějakým příkazem neřeší, dá se to nastavit přes systémové proměnné viz např.: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1226&KW =M%EC%F8%EDtko nebo si dejte do vyhledávání heslo "měřítko", bylo to zde diskutováno mnohokrát. Otázku kótování detailu řeší poměrně uživatelsky příjemně profesně orientované verze či nadstavby (např. pro strojaře ACAD Mechanical)

Mantlík
21.10.2005, 09:12
[QUOTE=Dodo]
Díky moc za radu, sice to bylo neco jiného, zvětšila se mi pouze výška textu, ale v záložce "primarni jednotky" je FAKTOR JEDNOTEK, ten přepíšu příslušným poměrem a účel to splní. Ale tohle přeci není standartní postup, musí existovat mnohem jednodušší řešení...
každopádně dík
[/QUOTE]
Tak pozor - ujasněte si, co vlastně chcete
Primární jednotky/měřítko jednotek/faktor měřítka slouží k tomu, když chcete kótovat v jiných jednotkách, než je kresba vytvořena. Např. kreslíte v metrech (JTSK) a chcete mít hodnotu kóty v milimetrech - pak zadáte hodnotu 1000 (pro centimetry  100, atd...)
Vy jste ale v prvním příspěvku psal:  "Jak změním měřítko, aby se mi nezměnili hodnoty kot?" - To je trochu rozpor, ne ?

Ferdinand
21.10.2005, 15:35
[QUOTE=Dodo]Je to asi hodně základní otázka, ale fakt to nemužu najít.
Jak změním měřítko, aby se mi nezměnili hodnoty kot? díky[/QUOTE]
Měřítko čeho?


Dodo
24.10.2005, 14:28
Měl jsem zkrátka na mysli, když nakreslím obdelník 100x200 a zjistím, že se mi nevejde na výkres, změním měřítko 1:2 a obdelník se mi překótuje na 50x100. Nyní to tedy řeším nastavením kótovacího stylu.

Machacek
24.10.2005, 14:32
ten obdélník byste měl kresli vždycky 1:1 a pak nastavovat ve výkresovém prostoru to 1:2. Pak by se Vám neprovedla změna kót. Akorát byste musel provést úpravu, aby kóty byly nastaveny v modelovém prostoru s písmem 2x větším.

Mantlík
24.10.2005, 14:46
Proboha kreslete VŽDY 1:1 (ať už v metrech, milimetrech nebo třeba stopách) a měřítko řešte až při tisku

Jan Pajerchin
24.10.2005, 15:34
Snáď len doplnok:
1. Kresiť v modelovom priestore 1:12. V kótovacom štýle nastaviť v karte Přispusobit - Měřítko kót dle rotvržení3. Kótovať vo výkresovom priestore4. Tlačiť z výkresového priestoru

jirkacr
25.10.2005, 13:25
[QUOTE=Dodo]Měl jsem zkrátka na mysli, když nakreslím obdelník 100x200 a zjistím, že se mi nevejde na výkres, změním měřítko 1:2 a obdelník se mi překótuje na 50x100. Nyní to tedy řeším nastavením kótovacího stylu.[/QUOTE]
proměnná DIMLFAC a zadejte hodnotu
pro 1/2=2, 1/5=5 atd.........jinak to nejde
 jirkacr2005-10-25 13:27:46

Kubíček
25.10.2005, 13:30

Měřítka kót a čar (proměnné dimscale, ltscale)
Na počátku fy. Autodesk dávala velký prostor na to, aby si uživatelé volili způsob jakým kreslí co se týká hladin, čár, rámečků apod. Po rozdělení na jednotlivé obory: strojírenství, stavebnictví, GIS …
a současně s probíhající normalizací a typizací jednotlivých dílů (bloků) dochází k tomu, že nástavby si v některých případech začnou tvrdě prosazovat své.
V případě Mechsoftu se to projevilo u některých dříve vytvořených Autolispovských prográmků, kdy se musí potom někdy hledat cesty jak to udělat, aby dříve vytvořené i nadále funfovalo. Dobrou otázkou k diskusi je i měřítko kót, proměnné dimscale a ltscale.
Vyjdeme-li, že budeme kreslit v modelovém prostoru 1:1 (ani tuto podmínku každý nedodržuje), potom můžeme:

vykreslovat přímo z modelového prostoru. Vložené razítko a rámeček (v případě, že jsou s každou akcí jiné) vložím do výkresu s měřítkem 50 (pro 1:50), 2 (1:2). Pokud jde o kótovací styl pojmenoval jsem kótovací styly podle použitého hlavního a vedlejšího např. "K1_50", "K1_20_5" (pro detaily s hlavním měřítkem 1:10 a měřítkem detailu 1:2). Pokud se týká proměnných, tak proměnná "DIMSCALE" je pro "K1_50" dána poměrem hlavního měřítka (pro 1:50 je DIMSCALE=50) a proměnná "DIMLFAC"=0.25 je pro " K1_20_5"ř. pro hlavní měřítko 1:20 a vedlejší měř. 1:5 … 5/20=0.25). Požadovanou velikosti písma se potom mění proměnná "DIMTXT"=2.5 (pro výšku písma 2,5 mm).

Stává se, že i během kreslení je potřebné změnit formát. Stačí vložit formát nebo a v příslušném měřítku změnit razítko. Pro nadefinování hladin, kótovacích stylů do stávajícího výkresu zmáčknu vlastní ikonku, která spustí Autolispovský program, který mi nadefinuje hladiny, nejčastěji používaná měřítka. Potom např. ve vlastnostech (ctrl +1) změním kótytak, že po následném vybrání měněných kót v příslušné kolonce změním styl kót. Obdobně se dá i ve vlastnostech po výběru myší změnit najednou výšku písma, zarovnání a jeho zarovnání. Pokud se člověk setká s tím ,že zákazník si navymýšlí vlastní kótovací styly a je tuto změnu provést na desítkách, stovkách výkresech v krátkém čase, potom po vytvoření potřebného stylu ( který je možné vytvořit i pomocí Autolispu podle předepsaných proměnných) je možné jiným Autolispovským prográmkem automaticky zhruba nahradit stávající kótovací styl požadovaným. Co se nepovede automaticky je potřebné doladit ručně. Změna kótovacího stylu se s výhodou dá použít v případě, kdy se stane, že dostanete výkres a jakmile do něj sáhnete např. rozbitím bloku nebo změnou měřítka, rozhází se i kóty.

Za úvahu stojí jak stanovit měřítko čar. Když se nastaví ltscale = 1, má to tu výhodu, že pokud používáme vlastní bloky, tak mají osy a neviditelné čáry správnou velikost. Nevýhodou je, že při otevření AutoCADu a pokud si toho člověk nevšimne, tak vykreslí výkres kde chybí rozlišení čar. Protože aspoň u mě AutoCAD Mechanical Power Pack 2002 si nutí nastavení ltscale podle měřítka. V posledních verzích AutoCADu má být práce s bloky vylepšena, bude asi záležet na tom, jak to vlastní manipulace bloky potom náročná.
Pokud ltscale = x kdy hodnota x se mění podle měřítka potom by zřejmě pro každé měřítko musel být příslušný blok, což se mi zdá být dost nepraktické.
Kreslení v modelovém prostoru a vykreslování v papírovém prostoru. Při kreslení ve výkresovém a modelovém prostoru je nutné navíc přepínat mezi výkresovým prostorem a papírovým a musíme zde navíc nastavit měřítko mezi oběmi prostory. Pokud dostanu cizí výkresy většinou jsou kresleny pouze v modelovém prostoru a jen někdy i ve výkresovém. Měřítko vloženého formátu a rámečku potom bude asi nejlepší kreslit v měř. 1:1.
Navíc pokud je složitější výkres a použiji několik rozvržení, tak se někdy stává, že AutoCAD má někdy problémy a zamrzne. Je fakt, že se průběžně vyvíjí jak hardware, tak i AutoCAD. To co u mě může být starším PC nebo neznalostí všech možností ACADu, se už nebude projevovat u novějších pracovišť s novější verzí ACADu.
Pokud má někdo lepší zkušenosti týkající se měřítek kót a čar týkající se nastavení dimscale, ltscale v souvislosti s používáním vlastních bloků a pokud toto řešení bude po zvážení i mě vyhovovat, rád se nechám poučit.
P.S.
  Dále bude asi záležet zda se kreslí ve 2D nebo ve 3D prostoru. Jak i reklama hlásá, tak AutoCAD je vhodný hlavně pro 2D prostor. Pro 3D prostor má být výhodnější Invertor. Já měl zatím jen přístup k ACADu už od R10 jsem se pokoušel něco smysluplného nakreslit ve 3D, záleží na zaměstnavateli a zákazníkovi, jakému prostoru dá přednost. Předpokládám, že kótování ve 3D bude též odlišné.
    Pro přenastavení kreslících parametrů používám delší dobu tlačítko spouštějící níže uvedený zdrojový soubor. Do stávajícího souboru jím načtu mnou požadované hladiny, kótovací styly, nastavení písma a co zrovna potřebuji. Je to v podstatě určitá alternativa k vložení výkresu s danými parametry. Pokud by to někoho zajímalo viz níže.
2005-10-26_081446_NV_EGETEK-MECH_SKUT.lspKubíček2005-10-26 13:18:13

Radim Cech
25.10.2005, 14:23
Od jisté doby vykresluji - plotruji - zásadně z výkresového prostoru. Má to mnoho výhod
1. Veškeré ISO rámečky, legendy, razítka atd. mám jen v jediném měřítku, nemusím přemýšlet při vkládání, jak je mám zvětšit či změnšit a hlavně, mohu je jednoduše přetahovat z výkresu do výkresu, pokud to jde. Z výkresového prostoru vykresluji zásadně 1:1.
2. Další výhodou je možné natočení situace dle potřeby přímo v okně Výkresového prostoru, aniž bych musel situaci otáčet v modelovém a dělal si problémy se souřadnicemi a pod.
3. Také zdáním měřítka rámečku modelového prostoru ve výkresovém prostoru lehce vím výstupní mšřítko.
mám 1 : 1 vykresluji v 1 : 1 000
mám 1 : 2 vykresluji v  1 : 500
a logicky dál.
4. Přímo vidím, co se mi vlastěn vykreslí a mohu si to patřičně přizpůsobit, popř. pokud je to dlouhá nudle zkopírováním "OUŠKA" výkresového prostoru mám celé nastavení hotovo a jen posunu situaci ve modelovém okně a nemusím se trápit zadáváním plotrování v modelovém prostoru.
5. Navíc takto nachystaný výkres použiji při každém vykreslování bez nutnosti nového zadávání bez ohledu na to, co se mi v kresbě změnilo, ubylo, či přibylo. A to pro jak různé stupně PD, tak pro koncepty na projednání až po čistopisy.
6. A jakmile chci archiv v PLT, u plotru jen zadám tisk do souboru a mám PLT v adresáři který si určím.

Rostislav Říha
25.10.2005, 14:55
[QUOTE=Radim Cech]Od jisté doby vykresluji - plotruji - zásadně z výkresového prostoru. Má to mnoho výhod...[/QUOTE]
souhlas, take to tak delame ....
jen pti teto prilezitosti - spis je to asi uz nove tema....jak resit hladiny? casto se nam (obzvlast ve spechu) stava, ze posilame vykresy na tisk (nebo publish) bez toho, ze bychom je pred tiskem prohlizeli - takze kdyz nekdo v modelu vypne hladinu, nebo zalozi novou, tak se vytiskne vykres spatne - bud v nem neco chybi, nebo prebyva....zajimalo by mne, zda existuje nejake systemove reseni, jak tomu predejit. Vstupni podminka je, ze nemame pevne dany pocet hladin / kdyby byly vsechny predem definovane, nebyl by problem, tisklo by se ze specialniho dwg, do ktereho by byl "pracovni" soubor naxrefovany a v tom "tiskovem" dwg by se nastavilo, ktere hladiny maji byt zapnute/vypnute a pres VISRETAIN=1 by se nastaveni ulozilo...nam ale hladiny s postupem prace pribyvaji (ADT je vytvari samo po vlozeni noveho prvku) - vzhledem k poctu naxrefovanych vykresu potrebujeme mit hladin co nejmene, aby byl pri praci prehled...shrnuto: potrebuji zaridit, aby 1.) se ve vykresovem prostoru zobrazovaly hladiny i tehdy, kdyz jsou vypnute/zmrazene, tj. aby jejich viditelnost ridilo POUZE nastaveni "zmraz ve vyrezu"...2.) nove vytvorena hladina byla ve vsech existujicich vyrezech paperspace zmrazena...napada nekoho reseni?
dekuji

Radim Cech
25.10.2005, 15:19
Já jsem zapoměl uvést ještě dvě důležité informace.
1. Ten výkres, ze kterého vykresluji, neobsahuje nic než rámeček, razítko, legendu. Všechny ostatní informace jsou přes xref ze zdrojových výkresů.
2. Při vykreslování se LTSCALE=1 a v těch zdrojových si můžu LTSCALE měnit podle libosti, jak potřebuji, s ohledem na výstupní měřítko.
Jinak VISRETAIN=1, čímž zajišťuji, že všechny změny jsou aktualizovány při otevření vykreslovacího výkresu.
To s tím zmražením, vypnutím a přidáním hladiny je skutečně problém. Jedno řešení máme, a to, že pokud mám ve výkrese něco, co má sloužit jen jako informace proí ostatní nebo i pro mne, tak je v hladině se neplotruje - vypnu symbol tiskárny. Jinak řečeno, neměl bych mít v příspěvku žádné vypnuté nebo zmražené hladiny. Tahle metoda se docela osvědčila, protože pokud chci ostatní koopernaty upozornit na nějaký problém, který mají respektovat nebo koordinovaně vyřešit, dám ho do svého výkresu - příspěvku ale hladinu vypnu z plotrování. Všichni to vidí, nemůžou se vymlouvat, ale v koordinačních situací, popř, dalších tiscích se tato poznámka neobjeví. Název nebo číslo hladiny je individuální.
 
 
 
 

Mikemamm
25.10.2005, 23:07
Rozhodne je mnohem lepsi a prehlednejsi kreslit v modelu v meritku 1:1 a pote si v rozvrzeni zobrazit dane vyrezy z modelu v meritku, ktere Vam bude vyhovovat. Opravdu, jak tu ostatni tvrdi, ze vykresovy prostor ma spoustu vyhod, tak je to tak, naucte se radsi poradne s rozvrzenim a pote takove starosti jiz mit nebudete. Jinak co se jeste tyka kot a textu v modelu a rozvrzeni, tak bohuzel musite mit prednastavene styly textu a kot v pozadovanych meritkach, aby kdyz to budete davat do rozvrzeni, tak to melo spravnou vysku. Jinak jeste v rozvrzeni muzete lehce dodelavat dalsi vyrezy a dalsi texty atd atd .... OPRAVDU SE VYPLATI TISKNOUT Z ROZVRZENI

Kubíček
26.10.2005, 08:53
 
            
Kubíček2005-10-26 13:19:33

Ferdinand
26.10.2005, 14:59
1. Dimension v Layoutech:
Dimstyle=ISO25
výška textu =2,5 mm; bude vždy stejná, protože při tisku  z Layoutu je tisknuto VŽDY 1:1 (tj. při různých formátech papíru A4...A0).
Problém=pokud chci posunout Viewport jinam, musím s tím tahat i kóty.
2. Ltscale:
Závisí na výstupu (měřítko při tisku)
ale PSLTSCALE=0
3. Layers
Již bylo probíráno - viz starší příspěvky.
4. Blocks
Již bylo probíráno - viz starší příspěvky.
Jinak souhlas s p. Mikemamm & p. CechJanek
27.10.2005, 09:17
[QUOTE=Ferdinand]1. Dimension v Layoutech:.............Problém=pokud chci posunout Viewport jinam, musím s tím tahat i kóty.[/QUOTE]
Das ist nesmysl, kóta se posunuje v Layoutu společně s Viewportem, ikdyž ji nevyberu.........

Ferdinand
27.10.2005, 14:01
Však to právě říkám: pokud chci pohnout s celým Viewportem, musím si pamatovat, že nestačí vybrat pouze kliknutím na rámeček Viewportu, ale musím vybrat VŠE, co je "nad ním" (např. kóty, texty,..).Milan
27.10.2005, 14:29
[QUOTE=Jan Pajerchin]
Snáď len doplnok:
1. Kresiť v modelovom priestore 1:12. V kótovacom štýle nastaviť v karte Přispusobit - Měřítko kót dle rotvržení3. Kótovať vo výkresovom priestore4. Tlačiť z výkresového priestoru
[/QUOTE]
Chcem sa spytat na 3 bod - je mozne kotovat vo vykresovom priestore tak, aby som nemodifikoval modelovy priestor (koty iba v rozvrzeni)?
Milan

Rostislav Říha
27.10.2005, 14:38
[QUOTE=Ferdinand]Však to právě říkám: pokud chci pohnout s celým Viewportem, musím si pamatovat, že nestačí vybrat pouze kliknutím na rámeček Viewportu, [/QUOTE]
no, a právě to je to, co říkáte špatně:) - právě jsem si v modelspace namaloval čáru, v paperspace ji okotoval, pak posunul pouze viewportem a - svete div se - poskocila i kota:)
problem: kdyz zmenim meritko viewportu, tak se mi kota neupravi...regen nepomaha...kdyz ale pote, co v modelspace zmenim (posun, stretch...) okotovanou entitu, tak se nasledne upravi i paperspaceova kota, ktera v tu chvili i zaregistruje meritko viewportu..... doufam, ze jsem problem popsal srozumitelne a zajima mne, zda ma reseni...
problem2: aec koty (arch. desktop) nejdou takto v paperspace zadavat - ma to nejake reseni?: bude to v nove verzi? dekuji...

Ferdinand
27.10.2005, 15:07
Aha, tak to já nemám nastaveno něco, co máte nastaveno Vy, pane Říha. Protože ať se snažím jak se smažím, při posouvání pouze Viewportového rámečku vše ostatní (co je v daném Layoutu namalované na Paperspace), zůstává vesele trčet na fleku... Ale co to asi je?

Janek
27.10.2005, 15:20
[QUOTE=Rostislav Říha]
[QUOTE=Ferdinand]Však to právě říkám: pokud chci pohnout s celým Viewportem, musím si pamatovat, že nestačí vybrat pouze kliknutím na rámeček Viewportu, [/QUOTE]
no, a právě to je to, co říkáte špatně:) - právě jsem si v modelspace namaloval čáru, v paperspace ji okotoval, pak posunul pouze viewportem a - svete div se - poskocila i kota:)
problem: kdyz zmenim meritko viewportu, tak se mi kota neupravi...regen nepomaha...kdyz ale pote, co v modelspace zmenim (posun, stretch...) okotovanou entitu, tak se nasledne upravi i paperspaceova kota, ktera v tu chvili i zaregistruje meritko viewportu..... doufam, ze jsem problem popsal srozumitelne a zajima mne, zda ma reseni...
problem2: aec koty (arch. desktop) nejdou takto v paperspace zadavat - ma to nejake reseni?: bude to v nove verzi? dekuji...
[/QUOTE]
Ono to zaregistruje i tu změnu měřítka viewportu, stačí použít příkaz"Aktualizace kót" a kliknout na kótu a ona se pěkně šoupne kam patří.......

Janek
27.10.2005, 15:30
[QUOTE=Ferdinand]Aha, tak to já nemám nastaveno něco, co máte nastaveno Vy, pane Říha. Protože ať se snažím jak se smažím, při posouvání pouze Viewportového rámečku vše ostatní (co je v daném Layoutu namalované na Paperspace), zůstává vesele trčet na fleku... Ale co to asi je? [/QUOTE]
Zřejmě nemáte zapnutou asociativitu kót. Systémová proměnná DIMASSOC musí být nastavena na 2. Pak to na kóty bude fungovat - posunete jenom výřez, posune se i kóta....... Na ostatní entity nevim, ale asi ne, protože ty narozdíl od kóty nejsou svázány s objekty ve výřezu.

Milan
27.10.2005, 15:36
[QUOTE=Rostislav Říha]
problem: kdyz zmenim meritko viewportu, tak se mi kota neupravi...regen nepomaha...kdyz ale pote, co v modelspace zmenim (posun, stretch...) okotovanou entitu, tak se nasledne upravi i paperspaceova kota, ktera v tu chvili i zaregistruje meritko viewportu..... doufam, ze jsem problem popsal srozumitelne a zajima mne, zda ma reseni...
[/QUOTE]
Ja ked kreslim v paperspace kotu tak ju kreslim cez paperspace do modelspace (je aj tam nakreslena). Neda sa kotovat tak, aby sa v modelspace neobjavovala? (Nie vypnutim hladiny)
Milan

Janek
27.10.2005, 16:06
[QUOTE=Milan][QUOTE=Rostislav Říha]
problem: kdyz zmenim meritko viewportu, tak se mi kota neupravi...regen nepomaha...kdyz ale pote, co v modelspace zmenim (posun, stretch...) okotovanou entitu, tak se nasledne upravi i paperspaceova kota, ktera v tu chvili i zaregistruje meritko viewportu..... doufam, ze jsem problem popsal srozumitelne a zajima mne, zda ma reseni...
[/QUOTE]
Ja ked kreslim v paperspace kotu tak ju kreslim cez paperspace do modelspace (je aj tam nakreslena). Neda sa kotovat tak, aby sa v modelspace neobjavovala? (Nie vypnutim hladiny)
Milan
[/QUOTE]
Tak ji nekreslete přes paperspace do modelspace, ale přímo (bez dvojkliku do výřezu) do paperspace. To je nejjednodušší a bez problémů.

Milan
27.10.2005, 16:11
 paperspace kotu tak ju kreslim cez paperspace do modelspace (je aj tam nakreslena). Neda sa kotovat tak, aby sa v modelspace neobjavovala? (Nie vypnutim hladiny)
Milan
[/QUOTE]
Tak ji nekreslete přes paperspace do modelspace, ale přímo (bez dvojkliku do výřezu) do paperspace. To je nejjednodušší a bez problémů.
[/QUOTE]
Ale ved potom neviem uchopit objekty vo viewporte ktore chcem okotovat

Jan Pajerchin
27.10.2005, 16:11
Nedá.
Keď kótujete objekty kreslené v Modelovom priestore, je úplne jedno či sa nachádzate vo výkresovom priestore, alebo nie. Pretože cez okno výkresového priestoru kreslíte vždy len a len do modelového priestoru.
Mám na vysvetľovanie výkresového pristoru takýto príklad:
Modelový priestor je stavenisko, kde sa stavia.Výkresový priestor je Vaša kancelária pri stavenisku, v ktorej nemáte žiadne okná a teda nevidíte stavenisko (model).Akonáhle vybúrate v stene oko, dve...x - vidíte cez ne stavenisko (model).Ak budete kresliť cez okno - kreslíte v "kancelárii" po "skle" - a teda to so staveniskom (modelom) nemá nič spoločné.Ak si však okno otvoríte - môžete z neho vystrčiť ruky a robiť na stavenisku (modeli).Je teda jasné že ak vystrčíte ruky z okna na stavenisko (model) a budete čosi robiť (napríklad kótovať) - vždy to budete robiť len a len v modelovom priestore - teda na tom našom stavenisku. A ako dobre viete tak v modelovom priestore kresliť (alebo kótovať) sa nedá bez toho aby ste to do nejakej hladiny robili.A v tom výkresovom priestore kótovať na tom našom "skle okna" je tiež absolútny nezmysel.Iné ako vypínanie/zmrazovanie hladín Vám neostáva.

Janek
27.10.2005, 16:27
Kótování ve výkresovém prostoru není nesmysl, je to nejjednodušší a nejlepší řešení. A uchopení objektů funguje ve výkresovém prostoru úplně normálně i na objekty, které jsou nakresleny v modelovém prostoru i bez klikání do výřezu. Zkuste to a uvidíte..........

Rostislav Říha
27.10.2005, 17:14
[QUOTE=Janek]
Kótování ve výkresovém prostoru není nesmysl, je to nejjednodušší a nejlepší řešení. A uchopení objektů funguje ve výkresovém prostoru úplně normálně i na objekty, které jsou nakresleny v modelovém prostoru i bez klikání do výřezu. Zkuste to a uvidíte..........
[/QUOTE]
presne tak:) - staci zkusit:))....
jako uzivatele architectural desktopu mi jen vadi, ze timto (idealnim) zpusobem nelze pouzivat AEC koty...umi mi nekdo rici, zda tato feature bude v adt nekdy fungovat?

Ferdinand
31.10.2005, 11:50[QUOTE=Janek]Ono to zaregistruje i tu změnu měřítka viewportu,
stačí použít příkaz"Aktualizace kót" a kliknout na kótu a ona se pěkně
šoupne kam patří.......[/QUOTE]
Associaci mám samozřejmě Dimassoc=1
Ale proč se mi ty kóty nestěhují s posunutým Viewportem
Pokud aktualizuji kóty, tak se nastaví akorát zvolené hodnoty na přednastavené (Fit, Text height, Dim scale overall, ...)

Ferdinand2005-10-31 11:55:2

alfred
31.10.2005, 12:04
to znamena ze koty nejsou asociativni.

Acad HELP:

0 Vytváří rozložené kóty. Mezi prvky kóty není žádná
asociativita. Úsečky, oblouky, šipky a texty kót jsou
kresleny jako samostatné objekty.

1 Vytváří neasociativní kótu objektů. Prvky kóty jsou
zahrnuty do jednoho objektu. Jestliže dojde k posunutí
definičního bodu objektu, hodnota kóty se aktualizuje.

2 Vytváří asociativní kótu objektů. Prvky kóty jsou
zahrnuty do jednoho objektua jeden či více definičních
bodů kóty je spojeno s asociativními body na
geometrických objektech. Jestliže dojde k posunutí
asociativního bodu objektu, umístění, orientace a hodnota
kóty se aktualizuje.Janek
31.10.2005, 15:12
[QUOTE=Ferdinand] [QUOTE=Janek]
Ono to zaregistruje i tu změnu měřítka viewportu, stačí použít příkaz"Aktualizace kót" a kliknout na kótu a ona se pěkně šoupne kam patří.......
[/QUOTE]Associaci mám samozřejmě Dimassoc=1Ale proč se mi ty kóty nestěhují s posunutým Viewportem Pokud aktualizuji kóty, tak se nastaví akorát zvolené hodnoty na přednastavené (Fit, Text height, Dim scale overall, ...)[/QUOTE]
To je právě ono...... Associaci musíte mít samozřejmě DIMASSOC=2, jak už jsem psal někde výše!!! Pak to bude fungovat......Janek2005-10-31 15:13:51

Ferdinand
01.11.2005, 08:28
Děkuji