Zobrazit plnou verzi příspěvku: MVSETUP funkční i při používání gradů

David Jaša
14.11.2011, 01:58
Opravil jsem příkaz mvsetup tak, aby otočení pohledu fungovalo správně i tehdy, když jsou nastaveny jiné jednotky, než stupně. Soubor je Support\mvsetup.lsp a jeho oprava vypadá takto:[code]--- Support/mvsetup.lsp 2011-01-31 22:37:01.000000000 +0100+++ Support/mvsetup.lsp.patched 2011-11-14 02:05:11.812500000 +0200@@ -831,8 +831,11 @@           (setq p1 (getpoint "\nSpecify basepoint in the viewport with the view to be rotated: "))           (setq temp (getvar "cvport"))           (command "_.UCS" "_V")+     (setq currentAngleUnits (getvar "AUNITS"))+     (setvar "AUNITS" 3)           (setq a1 (getangle (trans p1 0 1) "\nSpecify angle from basepoint: "))-          (command "_.DVIEW" ""  "_TW" (* a1 (/ 180 pi)) "")+          (command "_.DVIEW" ""  "_TW" a1 "")+     (setvar "AUNITS" currentAngleUnits)           (command "_.UCS" "_P")           (command "_.UCS" "_P")           (command "_.PSPACE")[/code]Poslal bych i celý soubor (BSD-like licence to dovoluje), ale možnost přidat přílohu tu nevidím a na vložení přímo do příspěvku je poněkud dlouhý...PS: mohli byste to někdo se support kontaktem poslat na Autodesk, ať se to dostane všem? Jako student nevím o žádném kontaktu, kde by se se mnou bavili...