Zobrazit plnou verzi příspěvku: Nastran In-CAD: osm výhod pro vaše lepší návrhy

InventorGuru RSS
23.10.2018, 11:37
Pokud jste uživateli sady Product Design & Manufacturing Collection, máte mezi mnoha užitečnými nástroji k dispozici i aplikaci Nastran In-CAD, schopnou pomocí metody konečných prvků (MKP) ověřovat vaše digitální návrhy ještě před tím, než je zadáte do výroby. Zní to jako klišé (a částečně také je), ale pojďme se společně podívat na několik případů, na kterých v praxi okamžitě poznáte, v čem jeViz pokračování...