Zobrazit plnou verzi příspěvku: NavisWorks a Místnosti (Rooms) z Revitu

Peter Jirat
18.09.2013, 11:16
Jak je lze dostat do výpisu entit v NW 2013 (2014). Místnosti vidím jen jako součást stěn (které ohraničují místnost), ale samostatně nikoliv. Lze to nějak?
EDIT: přes DWF částečně ano, ale kromě toho?EDIT2: tak pomocí NW Exporteru z Revitu, teď už jen dát do pořádku jednotky (SF/m2)
Peter Jirat2013-09-18 14:58:46

Pavel Homan
24.09.2013, 21:14

Do Navisworksu dostanete objekty/modely místností:Při načítání RVT do Navisworksu - nastavit v Options -> File Readers -> Revit: zaškrtnout Convert room geometry a volbu Convert na Entire project.Při použití Exporteru nastavit totéž v Revitu -> Doplňky -> Externí nástroje -> Navisworks 2013 -> otevře se dialog Export scene as... -> Navisworks settings. Zde jsou volby nazvány jako Export room geometry a Export a standardně je zde Export nastaven na Current view, u některých pohledů Revitu (3D pohledy) by tedy exporter místnosti nevytvořil.