Zobrazit plnou verzi příspěvku: Navisworks a úpravy databáze

Peter Jirat
05.12.2013, 22:00
vyexportovaný model z Revitu zobrazený v NW sebou nese množství hodnot parametrů, ke kterým se nedá přímo přistupovat, ale je velice žádoucí s nimi pracovat. Zatím se to musí řešit externí databází s ODBC propojením, k čemuž se váže problém obvykle 32b Office a 64b NW. Aplikace, která by uměla přímo šáhnout do databáze v NW a nevyžadovala odbc a umožňovala i export pro zpětný import změněných hodnot do Revitu, to by bylo velice potřebné.