Zobrazit plnou verzi příspěvku: Nenalezení iLogic pravidla

vasekkazda
25.07.2019, 14:08
Zdravímmám napsáno externí pravidlo pro převod aktivního dokumentu na jiný formát. Přes makro toto pravidlo spouštím. Všechno funguje jak má, kromě prvního spuštění tohoto makra. Inventor 2019 vyhodí zprávu:  Když spustím iLogic pravidlo ručně tak potom už makro funguje.Prosím o pomoc, programovat moc neumím.Makro zde:Public Sub STEP_a_STL_convert()Dim addIn As ApplicationAddInDim addIns As ApplicationAddInsSet addIns = ThisApplication.ApplicationAddIns    For Each addIn In addIns        If InStr(addIn.DisplayName, "iLogic") > 0 Then                        addIn.Activate            Dim iLogicAuto As Object            Set iLogicAuto = addIn.Automation            Exit For        End If    NextDebug.Print addIn.DisplayName Dim rule As StringEXTERNALrule = "STEPaSTL"   Dim oDoc As Document   Set oDoc = ThisApplication.ActiveEditDocument  If oDoc Is Nothing Then    MsgBox "Missing Inventor Document"    Exit Sub  End IfiLogicAuto.RunExternalRule oDoc, EXTERNALrule End Sub

issin
01.08.2019, 10:36
Budu spekulovat. Prověřte v Inventoru záložka Nástroje: Možnosti (kliknout na šipku - rozbalit): iLogic-konfigurace. Otevře se okno ve kterém je možno definovat cestu k externím pravidlům. Tady bych asi začal. Z vlastní zkušenosti u mne nejčastěji byl problém v tom že nebyla cesta definována nebo byla chybná.

vasekkazda
05.08.2019, 12:14
Děkuji,kód už je opravený, místo hledání mezi přidanými externími pravidly, je nadefinována cesta kde jsou uloženy.tedy:Dim ExternalRuleFile As StringExternalRuleFile = "C:\Users\vaclav.kazda\Documents\iLogic\STEPaSTL.iLogicVB"