Zobrazit plnou verzi příspěvku: Nové hotfixy pro Inventor 2016 a 2015

Vladimír Michl
19.10.2016, 22:31

Byly uvedeny dva nové hotfixy pro Inventor 2016 a pro Inventor 2015. Hotfix 2 pro Inventor 2016 SP2 a Hotfix 6 pro Inventor 2015 SP2 si můžete stáhnout z Desktop App, z účtu Autodesk Accounts nebo přímo na:http://up.autodesk.com/2016/INVNTOR/INV20220_x64.msphttp://up.autodesk.com/2015/INVNTOR/INV19260_x64.msp Inventor 2016.2.2 Hotfix:138190: Při exportu do souboru XLS se v rozpisce nezachovávají koncové nuly. 141442: Kóta výkresu se po přidání rozvinu do rodiny iSoučásti ztratí. 87842: Při změně hloubky závitu se automaticky aktualizuje hloubka díry. 146288: Příkaz Přestavět vše (nebo přesunutí EOP) změní výběr zaoblení. 152443: Při převodu mezi součástí a plechem se vytvoří duplicitní parametry plechu. 146565: Když je název souboru zapsán v dvoubajtové znakové sadě, import se nezdaří. 140397: Pohled řezu neúčastnických součástí se zobrazuje chybně. 140555: Soubory vytvořené pomocí starších verzí šablony není možné otevřít nebo migrovat. 146808: Velikost zobrazení a velikost zeleného ohraničujícího kvádru se u velkých sestav neshodují. 140066: Vložení USS je velmi pomalé. 141022: Text v korejském písmu „Gulim“ je při uložení do souboru DWG aplikace AutoCAD posunutý. 137607: Bezpečnostní aktualizace řeší přetečení vyrovnávací paměti v rutině pro čtení grafiky při otevírání souboru DWG. Aktualizace Update 6:67630: Při obnovování kót dojde k neočekávanému ukončení. 140397: Pohled řezu neúčastnických součástí se zobrazuje chybně. 140066: Vložení USS je velmi pomalé. 141467, 141975: U vazby náčrtu může dojít k poškození. 140555: Soubory vytvořené pomocí starších verzí šablony není možné otevřít nebo migrovat. 79477: Ikony vzhledu se nezobrazí. 142588: Hodnota kóty se mění. 152443: Při převodu mezi součástí a plechem se vytvoří duplicitní parametry plechu. 49540: Kóty připojené k ose středového vzoru se při změně kót modelu neaktualizují. 137607: Bezpečnostní aktualizace řeší přetečení vyrovnávací paměti v rutině pro čtení grafiky při otevírání souboru DWG.