Zobrazit plnou verzi příspěvku: Nový portál pro správu licencí Autodesk

CAD Studio Blog RSS
05.02.2015, 14:32
Na 13. března 2015 je plánováno spuštění nového webového portálu "Autodesk Accounts" pro správu licencí a produktů Autodesku. Část funkcí je dostupná již dnes, a to i v češtině. Přístup si můžete sami vyzkoušet na adrese manage.autodesk.com (resp. autodesk.com/account). Tento nový portál nahrazuje původní Subscription centrum Autodesku. Portál Autodesk Accounts slouží ke kompletní správě vašichViz pokračování...