Zobrazit plnou verzi příspěvku: NVIDIA nabízí mental ray renderer pro Maya

CAD Studio Blog RSS
02.12.2016, 08:37
Autodesk Maya, 3ds Max a další produkty Autodesku využívaly v minulosti mental ray jako jeden z rendrovacích výpočetních nástrojů. Tato technologie byla licencována od společnosti NVIDIA, dnešního vlastníka mental ray. V novějších verzích Autodesk produktů byl mental ray nahrazen vlastními rendering jádry Autodesku - např. "Autodesk Raytracer" (viz) nebo "Arnold" (viz). Uživatelé mental ray aleViz pokračování...