Zobrazit plnou verzi příspěvku: Po výměně komponenty se nezmění název v prohlížeči

Honza P
11.11.2014, 13:12
Pokud vytvořím kopii sestavy nebo dílce a následně jí nahradím původní komponentu, nezmění se název komponenty ve stromu prohlížeče.Děje se tak při práci se soubory STP (vytvořených v Solid Worksu u zákazníka). Je nutné potom nový název přepsat nebo nakopírovat do iVlasností na kartu Výskyt nebo rozkliknout a přepsat název v prohlížeči. To ovšem komplikuje a vylučuje náhradu všech výskytů komponenty naráz. Může za to jiný styl určení výskytu v sestavě? Inventor zobrazuje vždy název a za dvojtečkou pořadové číslo výskytu. V těchto problematických STP souborech je vždy za názvem podtržítko a asi číslo pozice. Je možné se vyvarovat tomuto chování jestě před otevřením STP souboru nějakým nastavením?

Honza P
13.11.2014, 06:50
Tak jsem na to přišel, pokud by se někdo trápil jak já...Karta Produktivita - Přejmenovat uzly prohlížeče - vybrat možnost Výchozí.Ve stromu prohlížeče se názvy komponent zobrazí ve spravném formátu "Název komponenty:pořadové číslo výskytu" a příkazy "Nahradit", "Nahradit vše" a "Uložit a vyměnit komponentu" pracují správně.