Zobrazit plnou verzi příspěvku: Předpis terénu

Wojciech
18.12.2009, 20:04
Funguje vám import bodů terénu v Revitu? Nějak se mi nedaří naimportovat seznam bodů X,Y,Z od geodetů. Mělo by to z nich vygenerovat terén, ne?

Balda
18.12.2009, 20:38
Postup je posán v článku http://www.autodeskclub.cz/Club/Article.aspx?article=87129124-8b8a-4ded-88fd-62d27240e830
Příkaz funguje dobře a spolehlivě, ale doporučuji věnovat se pečlivě úpravě seznamu bodů od geodetů:
- nezapomeňte upravit znamínka souřadnic (geodeti to mají trochu obráceně)
- seznam musí obsahovat pouze souřadnice bodů, nic jiného
- seznam bodů si v excelu upravuji tak, aby se mi terén přiblížil bodu 0,0,0
 
Funkci si můžete vyzkoušet na jednoduchém příkladě viz následující seznamu bodů. Vznikne terén o půdorysu 1x1m s půlmetrovým "kopcem" uprostřed.
 
0,0,0
1000,0,0
1000,1000,0
0,1000,0
500,500,500
 
Balda

Vladimír Michl
18.12.2009, 21:40
Pokud máte standardní seznam bodů ve formě čárkami oddělených údajů, měl by import zafungovat. Co vám to dělá za chybu.
 
Popis importu je v tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/import-seznamu-bodu-pro-tvorbu-3d-modelu-terenu-v-revitu-tip7121

Wojciech
18.12.2009, 21:59
Děkuju za ten tip. Pomohlo mi to a už to funguje. Problém byl v exportu CSV souboru z Excelu, dával tam středníky místo čárek.