Zobrazit plnou verzi příspěvku: Přehled oprav v SP2 pro Inventor 2013

Vladimír Michl
10.05.2013, 14:17
Nově uvedený Service Pack 2 pro Inventor 2013 (všechny verze a varianty - Suites, Professional, jazyky...) obsahuje i opravy z předchozího SP1.1. Přináší také částečnou kompatibilitu s Win8. Navíc opravuje tyto problémy:
 Autodesk Inventor Professional 2013Kabely a svazky


Aktualizace Service Pack 2:


Nelze importovat knihovny kabelů a svazků v japonské verzi aplikace Inventor 2012 SP2.
Při automatickém trasování více než 30 drátů současně bude výkon velmi nízký.
 


Trubky a potrubí


Aktualizace Service Pack 2:


Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při kliknutí na příkaz Délka hadice.
 


Autodesk Inventor 2013
Rozhraní API


Aktualizace Service Pack 2:


U metod SurfaceEvaluator.GetXXX dochází k chybě modulu runtime.
Soubor DWG aplikace AutoCAD nelze vložit do náčrtu pomocí metody DWG TranslatorAddIn.Open.
Další produkty (například aplikace RADF Viewer) nemohou otevřít soubor SAT, který byl vytvořen pomocí metody DataIO.WriteDataToFile s formátem ACIS SAT.
 Funkce aplikace


Aktualizace Service Pack 2:


Otevírání dialogu Vytvořit nový soubor trvá příliš dlouho, pokud na složku šablon odkazuje síťová cesta ve formátu Universal Naming Convention.
Pokud používáte namapovanou síťovou jednotku jako cestu šablon, zobrazí se v dialogu Vytvořit nový soubor nadřazené složky složky šablon.
Pokud v dialogu Vytvořit nový soubor v pohledu Detaily přesunete nebo změníte šířku sloupců, rozvržení se při příštím otevření dialogu vrátí do výchozího nastavení.
Dialog Vytvořit nový soubor zobrazí všechny složky, které jsou na stejné úrovni jako složka šablon.
 Modelování sestav


Aktualizace Service Pack 2:


Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí po generování příliš velkého množství členů iSestavy v jedné sestavě.
Když v dialogu Vazba nastavíte vstup parametru pomocí možnosti Zobrazit jako výraz, parametr nefunguje správně.
V prostředí úprav v místě je deaktivován příkaz Předefinovat prvek pro USS.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při úpravě prvku podsestavy v místě.
Při řízení jedné vazby mezi komponentami, které mají aktivovánu dotykovou sadu, bude výkon ve verzi R2013 horší oproti verzi R2012.
 Obsahové centrum


Aktualizace Service Pack 2:


Uživatelský materiál zmizí po migraci knihovny Obsahového centra z verze 2012 na verzi 2013.
Součást z Obsahového centra nelze umístit po migraci uživatelské knihovny z verze 2011 na verzi 2013.
 Přímá manipulace


Aktualizace Service Pack 2:


Náhled pracovní roviny vytvořené pomocí geometrie 3D náčrtu je občas nesprávný.
 Správce výkresu


Aktualizace Service Pack 2:


V pohledu přerušení nejsou promítnuté geometrie ve správné poloze.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při vložení značky náčrtu.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí, když přesunete značku náčrtu po odstranění jednoho listu z výkresu.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při otevření výkresu, který byl vytvořen ve verzi R7.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí, když přesunete kurzor nebo provedete přiblížení nebo oddálení během aktualizace pohledu výkresu.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při přetažení tabulky děr z jednoho listu na druhý.
 Vylepšené vizualizace


Aktualizace Service Pack 2:


Stínovaný styl výkresového pohledu nebude zachován, pokud na pohled nebo jiné výkresové pohledy kliknete.
 Generátor rámových konstrukcí


Aktualizace Service Pack 2:


Zrcadlený 3D náčrt nelze vybrat, když se ho snažíte vložit do generátoru rámových konstrukcí.
V některých uživatelských konstrukčních tvarech se nezdaří vytvořit drážku.
 Modul iLogic


Aktualizace Service Pack 2:


Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí, když se pokusíte vybrat možnost modulu iLogic Kopírovat návrh v případě, kdy je v počítači nainstalováno rozhraní .NET Framework 4.5.
 Materiály a vzhledy


Aktualizace Service Pack 2:


Miniatura materiálu nebo vzhledu se při importu staršího stylu neaktualizuje správně.
Miniatura materiálu nebo vzhledu se po změně barvy vzhledu v editoru materiálů nebo vzhledů neaktualizuje správně.
Pokud uložíte vzhled do knihovny, která obsahuje stejné komponenty, a vyberete možnost „ponechat obě“ kvůli vytvoření duplikátu, nelze ho použít u žádného objektu.
Hodnota hmotnosti se neaktualizuje v kusovníku výkresu při změně materiálu na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo v prohlížeči materiálů.
Používaný vzhled je možné odstranit z prohlížeče vzhledů.
Miniatura materiálu nebo vzhledu není správná, když migrujete starší soubory XMLS do nové nebo existující knihovny.
Název materiálu se v knihovně dokumentů změní po přejmenování stejného materiálu v knihovně aplikace Autodesk, knihovně aplikace Inventor nebo v uživatelské knihovně.
 Modelování součástí


Aktualizace Service Pack 2:


Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při měření objektu v náhledu Zešikmení plochy.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při extrakci iPrvku.
 Plech


Aktualizace Service Pack 2:


Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při vytvoření vystřižení rohu v plechu.Náčrt


Aktualizace Service Pack 2:


Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při úpravě náčrtu prvku plechu.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při přetažení koncového bodu čáry v některých 2D náčrtech.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí, když přidáte kótu mezi promítnuté profily.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí, když v některých 2D náčrtech kliknete na možnost Upravit pole.
Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při změně velikosti náčrtu.
 
Převodníky


Aktualizace Service Pack 2:


Při otevření souboru STL s jednotkami šablony v dialogu Možnosti získáte chybný ohraničující kvádr.
Čas publikování souboru DWF je u verze SP 1.1 téměř o 300 % nižší ve srovnání s aplikací Inventor 2013.