Zobrazit plnou verzi příspěvku: Přepis kóty v Revitu

Peter Jirat
22.07.2016, 10:21
V Revitu výběrem textu kóty (jedné v řadě) tento text ohraničit např. závorkami. Důvodem je nutnost někdy takto označit kóty, které se stávají neplatnými, ale je potřebné je ve výkrese nechat. Styl kóty nejde změnit, pokud je v řadě s dalšími, překótovat kvůli tomu část výkresu se jeví jako neefektivní.