Zobrazit plnou verzi příspěvku: Problém posunu výběru

chose
15.11.2011, 11:02
Dobrý den,
 
mám od dnešního dne následující problém. Při posunu nebo kopii výběrové množiny, se posune (zkopíruje) pouze objekt, na kterém mám při určení prvního bodu (z přímky posunu) kurzor. Když tento bod nezasahuje žádný objekt, přesunou se všechny objekty. Asi to bude nastavením nějaké proměnné? Děkuji

vbehun
15.11.2011, 11:37
Nemůžete prosím popsat problém podrobněji ?Pokud nezaberou následující tradiční metody určení výběru(+ kontrola zapnutého režimu ortho ...)---Režimy výběru Řídí nastavení související s metodami výběru objektů. Výběr podstatné jméno/slovesoUrčuje, zda můžete vybrat objekty před zadáním (výběr typu jméno-sloveso) nebo až po zadání příkazu. (systémová proměnná PICKFIRST) Mnoho, ale ne všechny editační a dotazovací příkazy podporují výběr podstatného jména/slovesa. Použití klávesy Shift pro přidání k výběruUrčuje, zda následující výběrová množina nahradí aktuální výběrovou množinu, nebo je k ní přidána. (systémová proměnná PICKADD) Skupiny objektůPři výběru jednoho objektu z výběrové skupiny vybere celou výběrovou skupinu. Příkazem SKUPINA lze vytvořit a pojmenovat sadu objektů pro výběr. (systémová proměnná PICKSTYLE) Hranice asociativního šrafováníUrčuje, které objekty budou vybrány, když vyberete asociativní šrafy. Je-li tato volba zapnutá, způsobí výběr asociativních šraf také vybrání hraničních objektů. (systémová proměnná PICKSTYLE) Naznačený výběr oknemInicializuje použití výběrového okna, pokud vyberete bod mimo objekt. (systémová proměnná PICKAUTO) Když nakreslíte výběrové okno zleva doprava, vyberou se objekty, které leží zcela uvnitř hranic okna. Při kreslení zprava doleva se vyberou i objekty, které protínají hranice daného okna. Povolit u objektu stisknutí a přetaženíUrčuje metody výběru okna. (systémová proměnná PICKAUTO) Pokud je tato možnost vypnuta, můžete definovat výběrové okno kliknutím na dva samostatné body pomocí ukazovacího zařízení. Metoda výběru oknaZměňte nastavení systémové proměnné PICKDRAG. ---


chose
15.11.2011, 12:15
Zkusím to popsat podrobněji.
 
Zadám příkaz posun. Vyberu 3 objekty. Zadám referenční bod (nacházející se na jednom z objektů - úsečce). A nyní při posunu se přesouvá již jen daná úsečka a nikoliv všechny 3 objekty, i když jsou všechny 3 stále vybrány.
 
Pro představu ještě obrázek:
 
http://www.vedvo.com/posun.jpg

vbehun
15.11.2011, 12:36

Ty 3 objekty vypadají jako původně jeden objekt - odkazová kóta, rozložená a každá entita pak převedena do jiné hladiny. Mohou být zamčené hladiny ?---edit---Nebo nepotahujete jenom tu vynášecí čáru odkazové kóty ?
vbehun2011-11-15 12:43:52

chose
15.11.2011, 12:44
Ne, všechno by mělo být v pořádku. Jsou to samostatné objekty. Když referenční bod zadám mimo tyto objekty, tak se přesunou všechny v pořádku.
Ještě takový detail. Po přesunu jen některých objektů ze všech vybraných, zůstanou zbylé stále čárkované, jako by byly stále vybrané. Ale výběrová množina je již prázdná. Spíš mi to připadá trochu jako nějaký bug. Ale začlo to dělat až dnes.

hoboj
15.11.2011, 12:49
A kopírovat jde ? Zkuste napsat příkaz do příkazového řádku...


chose
15.11.2011, 12:56
U kopírování je úplně stejný problém. Děje se to u jakýchkoliv objektů. Zkusil jsem i restartovat počítač, ale bez výsledku.

hoboj
15.11.2011, 13:07
tam bude někde něco nastaveno, aby šlo modifikovat pouze poslední prvek. Máte stažený nejnovější service pack?


 
A nebo zkusit změnu nastavení na výchozí....hoboj2011-11-15 13:08:39