Zobrazit plnou verzi příspěvku: Publikace do OC

maiklss
28.11.2014, 05:48
Dobrý  den  chci  se zeptat je možné  do  obsahového  centra(OC) vložit součást s více objemy a pak si po vydání  z OC zapínat a vypínat jednotlivé objemy??Příklad: Do OC  neimportuji  model upínky s dvěma objemy v sobě(upínka otevřená  a zavřená)Je možné pak po vložení  do  sestav  volit mezi zobrazením otevřené  či zavřené upínky??? jde mi o to  abych si ověřil zda nebude docházet ke kolizím.

Navara
28.11.2014, 08:28

Součást s více objemy do OC publikovat jde. Pokud si připravíte parametr pomocí kterého budete přepínat Otevřeno/Zavřeno, tak by takový model mohl fungovat. Ale pokud ho při vkládání uložíte jako standard do cesty Obsahového centra, tak vám nepůjde parametr změnit, protože model je uložený v knihovně. Musíte ho uložit do cesty, kde ho můžete editovat. Pozor na to, že tato změna se projeví na všech výskytech upínky ve všech sestavách, kam ten konkrétní soubor modelu vložíte.

maiklss
28.11.2014, 09:32
Nebo je nějaký jiný  způsob jak si  přepnout rozvržení součástí???

Navara
28.11.2014, 09:39

Na součásti těch možností moc není. Buď zapínat a vypínat objemy, nebo to vytvořit pomocí jednoho náčrtu, ve kterém definujete kinematiku pomocí vazeb a potom z toho ty objemy vytvoříte.V obou případech ale narazíte na tu změnu parametrů v obsahovém centru. V tom prvním případě máte možnost si zadat libovolný úhel

Navara
28.11.2014, 10:02


Vzor modelu řízeného náčrtemuploads/9996/Upinka.ipt

maiklss
28.11.2014, 10:19
Děkuji za pomoc ale bohužel upínky mám  v STP:( tak nemůžu volit  variantu  řízení  náčrtu.Vyřeším to  tak že každá  upínka bude v OC jak  otevřená  tak zavřená. Každý  uživatel  si  bude moct upínku  importovat ve stavu jakém potřebuje.

maiklss
28.11.2014, 10:25
Ještě jedná  otázka  dá  se v sestavě vypnout nějak  vypnout návaznost rozvržení  s modelem či podsestavou??

Navara
28.11.2014, 10:55


Prohnal jsem si ten model přes STEP a takhle může vypadat výsledekuploads/9996/UpinkaSTP.ipt

Cheff
28.11.2014, 11:56
Ještě mě napadlo - je nutný druhý objem? - nestačila by na kontrolu kolize jen "trajektorie" otvírání (plochou...) - bohužel tato plocha by se vždy zobrazila na výkrese - tedy pokud by se to neošetřilo pohledovou reprezentací...

maiklss
28.11.2014, 16:32
No problém je v tom že upínek je mnoho a každá upínka je pouze z jednoho objemu.Takže modifikovat upínku nelze