Zobrazit plnou verzi příspěvku: QGIS počítání počtu výskytu entit na km2

VirtualMan
29.04.2016, 11:25

Zdravím všechny!Potřeboval bych trochu poradit a nakopnout správným směrem. V Qgisu (2.14.1) mám mapu o rozloze cca 200x160 km Na této mapě mám další vrstvu, která obsahuje různě roztroušené body. Celkem je těchto bodů zhruba půl milionu.Chtěl jsem udělat vyhodnocení, kolik je kde těchto bodů na km čtvereční ve formě různě zbarvených kilometrových čtverců.Přidal jsem tedy další vrstvu s rastrem 1x1 km a zkusil použít funkci z menu Vektor -> Analytické nástroje -> Bodů v polygonuVrstva s body i vrstva s polygony 1x1 km mají stejnou souřadnou soustavu (WGS84, EPSG:4326)- Jako vstupní polygonovou vrstvu jsem nastavil vrstvu s rastrem 1x1 km- Jako vstupní bodovou vektorovou vrstvu jsem nastavil vrstvu, obsahující všechny zaznamenané body- Jako Input point vector layer attributes to agregare jsem ponechal nabídnuté parametry Lati_I a Longi_X, což odpovídá sloupcům se souřadnicemi při importu vrstvy s body- Jako statistickou metodu jsem vybral součet- Jako název pole výstupního součtu jsem ponechal PNTCNT- Určil jsem cestu a název výstupního shapefile- Zatrhnul jsem volbu "Přidat výsledek do mapového okna" Už se to počítá 12 hodin a jsem na 56 procentech. Mám podezření, že to dělá bůhví co, ale asi ne to co jsem chtěl. Je mnou použitý postup správný?

VirtualMan
29.04.2016, 23:35

Tak nakonec se to za asi 21 hodin spočítalo, dokonce správně, ale dost dobře nechápu, proč to trvalo tak dlouho. Počítání bodů v jednom polygonu mu trvalo cca 2.4 sekundy, a to tam těch bodů bylo od 0 do 30.Výpočet běžel jen na jednom jádru procesoru a těch 21 hodin to trvalo přestože jsem procesu nastavil nejvyšší prioritu. Poradíte mi někdo nějakou jinou funkci nebo plugin, který by tohle zvládnul rychleji?