Zobrazit plnou verzi příspěvku: Revize výkresů

Ferdinand
18.05.2007, 14:31

Pokud dokument má více než jeden list, po jeho revizi se uvádí na konkrétních listech, kterých se revize týká a (pokud je) na seznamu listů dokumentu index a datum revize s výstižným popisem provedených změn. Ostatní listy, na kterých se neprovedla žádná změna, zůstávají původní (ev. s původním indexem revize) - takhle to dělají patrně všude a je to podle mne v pořádku. Nyní jsem se potkal s požadavkem, že při revizi jediného listu vícelistového dokumentu se má uvést index a datum této poslední revize na všech jeho listech takže na různých listech vícestránkového dokumentu nemůže být uveden různý index revize. To je podle mne nesmysl a vede ke zmatení. Příklad: Proj. dok. má být předána zákazníkovi v 16-ti paré, jeden z 186-ti dokumentů je výkres, který má 89 listů A3 + krycí list. Dle požadavků/připomínek zákazníka se provede revize "A" na listu č. 27 tohoto dokumentu. Na krycím listu se uvede u listu č. 27 revize A, ostatní listy zůstávají bez revize. Vytiskne se 16-krát list č.27 a 16-krát krycí list a ty se zašlou všem dotyčným - anebo dle domluvy se soubory rozešlou v elektronické formě a každý si to vytiskne sám.
Dotaz:
Má být na všech listech všech dokumentů projektu uvedena vždy a jedině tato nová revize? Je to podchyceno někde v nějaké normě/směrnici?
To by znamenalo, že pak při každé nové revizi by se musel celý projekt komplet znova vytisknout (x-krát) kvůli jedinému písmenku...

Rostislav Říha
21.05.2007, 12:01
u nás v kanceláři máme zavedeno, že se revize přidávají do jednotlivých výkresů individuálně, podle toho, jak se mění, a v tabulce výkresů je uvedeno, který výkres je která revize. Když ale PD podáváme na úřad, tak se to stejně vždy celé tiskne znovu, takže to děláme vždy "velkou" revizi, tj. poposuneme všechny výkresy na stejné číslo revize, aby to bylo přehlednější.