Zobrazit plnou verzi příspěvku: Service Pack 2 pro Inventor 2014

Vladimír Michl
08.05.2014, 22:04

Na stránce Download si můžete stáhnout nově uvedený SP1 pro Inventor 2014 (všechny jeho varianty). Obsahuje i všechny vydané hotfixy pro Inventor 2014.Readme:http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Inventor%202014%20sp2%20readme_csy.html

Vladimír Michl
09.05.2014, 18:26
Přehled nejdůležitějších oprav v SP2 pro Inventor 2014 (v češtině):Pevnostní analýza Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při současném odstranění několika střednicových ploch. Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při exportu některých souborů sestav se skořepinami střednicových ploch do formátu STEP. Při překrytí geometrie ve svařovaném doteku je někdy vytvořena umělá tuhost. V některých případech MKP při automatickém zjišťování dotyků chybí některé dotyky. U poškozených modelů nyní nelze použít zjištění a řešení dotyků, pokud jako náhradní postup nepoužijete změnu klíče v registrech: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion18.0\Assembly Stress Analysis] "ContinueOnCorruptModels"=dword:00000001 Některé zákaznické modely, které bylo možné převést na síť/vyřešit v předchozí verzi aplikace, nelze převést na síť/vyřešit v aplikaci Inventor 2014. Pro mez kluzu v tahu ve zprávách MKP se nepoužívají správné převody jednotek. Modely s velmi vysokým počtem pružinových dotyků (> 2^16 dotyků) již ve verzi SP2 lze dokončit.Rozhraní API Při použití funkce i-Drop dojde k chybě přetažení komponenty do sestavy. Když je povoleno tabulkové zobrazení, při nahrazení komponenty z Obsahového centra dojde k chybě komunikace serveru. Metoda rozhraní API Documents.OpenWithOptions u sestav s odstraněnými výchozími pohledy vrací chybu. Pokud neexistuje Knihovna materiálů Inventor, aplikace Inventor se při volání metody Assets.Add neočekávaně ukončí. Při přístupu k objektu ArcLengthDimConstraint v náčrtu rozhraní API ohlásí chybu.Funkce aplikace Pokud není k dispozici licence, resetuje se nastavení přizpůsobených možností. Pokud restartujete aplikaci Inventor a ukotvíte pás karet s normálním vzhledem k pravému či levému okraji obrazovky, vzhled pásu karet se obnoví zpět na malý. Uživatelé provádějící optimalizaci s nečíselnými ID účtů nemohou provádět optimalizaci. Neanglické verze aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při použití nástroje Správce knihovny stylů k migraci knihovny stylů. V operačním systému Windows 8 se aplikace Inventor neočekávaně ukončí, když ji zavřete po uložení návrhu formy. Když je rozhraní vyhledávání ve službě InfoCenter sbaleno, nefungují klávesové zkratky. V dialogu Vytvořit nový soubor nefunguje zobrazení velkých a velmi velkých ikon.Modelování sestav Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí, když po expresním načtení uživatel klikne na další geometrii definice zjednodušení. Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při ukončení prostředí pro úpravy na místě z podsestavy a poté použijete příkaz Vrátit zpět. U odvozené sestavy chybí komponenta, když uživatel změní polohovou reprezentaci z hlavní na uživatelsky definovanou. Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při vytvoření obalu sestavy, která obsahuje součást se složeninou v prostředí oprav, a její zdrojový prvek je odstraněn.Obsahové centrum Pokud přepnete uživatele v prostředí cestovního profilu, Obsahového centrum přestane být přístupné. Chybí materiály migrovaného uživatelského obsahu a aplikace Inventor se někdy neočekávaně ukončí během přístupu ke knihovně. Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí, když při otevřeném dialogu Obsahové centrum umístíte komponentu a poté dialog zavřete.Konstruktérský zápisník Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při kopírování a vkládání komponent po odstranění poznámky.Vylepšené vizualizace Text kóty je v určitých barevných schématech příliš rozmazaný a nelze ho přečíst. Zobrazení skutečných tloušťek čar není okamžité. Ve výkresovém pohledu při přiblížení zmizí stín. Odkazy ve výkresovém pohledu se zobrazují za obrázkem. V pohledu řezu se nezobrazují skryté hrany. Při úpravě sestavy na místě a jejím přiblížení se skrze průhledné komponenty zobrazují stíny okolí. Pokud uživatel po vytvoření pohledu řezu povolí sledování paprsků, dojde k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. Když systém Windows zobrazí zprávu „Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven“, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí. V režimech výkonu a kvality je kvalita obrázku obtisku velmi nízká. Po přesunutí součásti v sestavě se v pohledu řezu zobrazí nechtěné oblouky. Při přibližování a oddalování v některých velkých sestavách se občas zobrazí nechtěné trojúhelníky.Při otevření souboru aplikace Mechanical Desktop v některých méně výkonných počítačích dojde k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. Grafika se nerendruje správně a v sestavách jsou ponechány ztracené nebo chybějící součásti. Pokud je pracovní rovina před rovinou řezu, sestava s pohledem řezu se nezobrazí správně. Když systém Windows zobrazí zprávu „Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven“, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.Generátor rámových konstrukcí Nelze odstranit některé členy rámové konstrukce. U určitých rámových konstrukcí nelze použít drážky.Materiály a vzhledy Po vyčištění jsou odstraněny všechny nepoužité materiály. Jako hodnotu fyzikální vlastnosti hustoty lze přijmout nulu nebo zápornou hodnotu.Modelování součástí Pokud je tabulka iSoučásti upravena pomocí aplikace Excel 2013, zatímco jsou v aplikaci Excel otevřené jiné soubory, nelze uložit změny tabulky.Mračna bodů Při připojení určitých souborů RCP se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.Náčrt Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při oříznutí některých křivek spline.Translátory Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při čtení některých souborů aplikace CATIA V5. Aplikace Inventor nenačítá některé soubory sestav aplikace SolidWorks. Při importu některých souborů STEP se nic nezobrazí. Při exportu souborů STL pomocí rozhraní API aplikace Inventor nerespektuje uživatelské nastavení rozlišení. Text vlastnosti rohového razítka a náčrt výkresového pohledu se po uložení souboru IDW do formátu DWG aplikace AutoCAD posunou. Při uložení výkresu do souboru PDF bez explicitně zadané cesty nefunguje pravidlo iLogic. Náčrty modelů v oříznutém pohledu jsou po uložení souboru IDW do formátu DWG aplikace AutoCAD celé viditelné. Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při exportu určitých souborů do formátu DWG aplikace AutoCAD.