Zobrazit plnou verzi příspěvku: Service Pack 2 pro Inventor 2016

Vladimír Michl
10.05.2016, 21:09

Byl uveden SP2 pro Inventor 2016. SP2 není kumulativní, je tedy potřeba mít předem nainstalován SP1 nebo Inventor R2 nebo R3. SP2 si můžete stáhnout pomocí Desktop App nebo zde na stránce Download. Přehled oprav: Souhrn vyřešených problémů3D tisk 123828 Po přidání nového tvaru bez následného opětovného přechodu do prostředí 3D tisku je místní dokument poškozen. Funkce aplikace 104570 Pokud jsou umístění souborů v možnostech aplikace upravena tak, aby obsahovala pouze umístění %PUBLICDOCUMENTS% nebo %USERPROFILE%, dojde k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 104842 Pokud je výskyt vypnutý, nelze nastavit jeho název. 107632 Otevření prvního souboru trvá velmi dlouho. 113968 Tlačítka OK a Storno v dialozích Zaoblení, Skořepina a Zesílit v místním sestavení se překrývají. 116618 Při umístění či přesouvání součásti v sestavě v zobrazení zůstávají pozůstatky grafiky. 122288 Při práci v kreslicím prostředí dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 125218 Při přiblížení či otočení grafiky je grafika v aplikaci Inventor někdy rozříznuta či oříznuta.Modelování sestav 86797 Při použití funkce přiblížení u velkých modelů může mít aplikace nízký výkon. 100920 Při nahrazení komponenty podsestavy reprezentace zobrazení nejvyšší úrovně ztratí nastavení viditelnosti. 122608 Při volném posunu komponenty po zrušení zaškrtnutí nastavení diagnostiky a jeho opětovném zaškrtnutí ve směrové nabídce a kliknutí na tlačítko OK dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 124455 Při vytváření pole se v nových instancích pole nepoužije zobrazení návrhu zkopírované ze zdrojové instance.Komunikace a interoperabilita 84214 Importované referenční komponenty nelze kopírovat ani zrcadlit. 113874 Při importu souboru STEP s přehláskou ve vlastnostech souboru jsou vytvořeny neplatné znaky v kolekci FileProperties. 117951 Formát 144 souborů IGES není dostatečně přesný. Zvyšte přesnost nastavení exportu Povrchy -> 144 - Oříznuté. 127911 Po exportování některých souborů výkresů do formátu DWG aplikace AutoCAD v souborech chybí šrafy.Správce výkresu 70498 Při změně hloubky řezu z možnosti Plný na možnost Vzdálenost dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 84150 Při nahrazování reference modelu sestavy dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 99888 S povolenou možností Povolit aktualizace v pozadí aplikace Inventor vytvoří pohled částečného řezu. 106336 Některé soubory šablon verze 2011 nelze migrovat. 116151 Při kliknutí na příkaz Posunout v náčrtu výkresu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 121695 Viditelnost nově vytvořeného tělesa součásti, které má viditelnost přepsání celé součásti v sestavě, není správná. 126625 Německá jazyková verze aplikace Inventor neuchovává správně hodnoty iVlastností v souborech DWG aplikace Inventor.Inventor Connect 127864 Po restartování není odstraněn obsah souborů protokolu místní webové služby.Modelování součástí 95982 Při odstranění prvku profilového ohybu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 100061 Při odstranění rozvinu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 104563 Desetinné hodnoty iVlastností jsou nesprávně aktualizovány jako celá čísla. 113959 Při aktualizaci odvozené součásti dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 117536 Odvozené parametry mají po instalaci aktualizace Service Pack 1 nízký výkon. 125027 Při sešívání ploch dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.Prezentace 77616 V prohlížeči nelze přejmenovat vložené rozložené pohledy. 98384 Při dvojitém kliknutí na prvek pohybu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor. 98622 Při vytváření animace dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.Plech 95982 Při odstranění prvku profilového ohybu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.100061 Při odstranění rozvinu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.Náčrt 106989 U nepoužitých sdílených náčrtů nelze změnit jejich pořadí. 110029 Při přetahování čáry s vypnutou viditelností kót dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.Pevnostní analýza 51221 Byla provedena významná vylepšení práce s pamětí, která současně vylepšují výkon některých modelů při zobrazení více výsledků (včetně zpráv MKP), změnách viditelnosti součástí při zobrazení výsledků a otevírání simulací s velkým počtem dotyků.Trubky a potrubí 106905 Když je načten doplněk Trubky a potrubí, nelze umístit uživatelskou tvarovku. 110045 Při náhradě komponenty pomocí modulu iLogic je v prostředí doplňku Trubky a potrubí ztraceno připojení tvarovky.